Zdravstveno strukovno staleško pravo

Avtorji

Jozo Čizmić
Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
https://orcid.org/0000-0002-7553-5152
Miran Cvitković
Hrvatska liječnička komora
Ante Klarić
Hrvatska liječnička komora

Kratka vsebina

Knjiga je po svojoj namjeni udžbenik za studente poslijediplomskog specijalističkog studija „Medicinsko pravo“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. U knjizi se, nakon objašnjavanja pojmova „medicinsko pravo“ i „zdravstveno strukovno staleško pravo“, prikazuje pravno uređenje statusa i poslova radnika zdravstvene struke (obrazovanje, pripravnički staž i stručni ispit, trajno stručno usavršavanje, uvjeti i odobrenje za samostalni rad – licencija, liječnička iskaznica, specijalizacija u grani zdravstvene djelatnosti i specijalistički ispit, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, stalni sudski vještak zdravstvene struke), objašnjavaju se prava, obveze i odgovornosti zdravstvenih radnika (međusobni odnosi zdravstvenih radnika, pravila struke – deontologija, medicinska etika, priziv savjesti, rješavanje sporova (arbitraža), nadzor, liječnička tajna, medicinska dokumentacija), te posebno osiguranje od odgovornosti zdravstvenih radnika. U drugom dijelu knjige prikazuju se razni oblici staleškog udruživanja radnika zdravstvene struke, kako obveznog udruživanja u strukovne komore (s naglaskom na javne ovlasti), tako i dobrovoljnog udruživanja u strukovne udruge i sindikalne organizacije zdravstvenih radnika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Jozo Čizmić, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet

Split, Hrvaška. E-pošta: pbacic@pravst.hr.

Miran Cvitković, Hrvatska liječnička komora

Hrvaška. E-pošta: miran.cvitkovic@hlk.hr.

Ante Klarić, Hrvatska liječnička komora

Hrvaška: E-pošta: ante.klaric@hlk.hr.

Naslovnica za Zdravstveno strukovno staleško pravo
Izdano
2017-11-06

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Pošlo)

Mehka vezava (Pošlo)
ISBN-13
978-961-286-099-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-11-06
Dimenzije
17cm x 23cm x 4cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-098-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-11-06