6th International Conference EnRe - Energy & Responsibility: Book of Extended Abstracts

Avtorji

Sebastijan Seme (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
https://orcid.org/0000-0001-5837-6922
Klemen Sredenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
https://orcid.org/0000-0001-8301-6523

Ključne besede:

alternativni energetski sistemi, dinamično tarifiranje (ez - 1), električni stroji in naprave, energetske pretvorbe, financiranje energetskih projektov, jedrska energija, klasični energetski sistemi, klimatske (podnebne) spremembe - podnebni načrt, matematične metode v inženiringu, mikro in nanoenergetika, nizkoogljične tehnologije in strategije, obnovljive energetske tehnologije, ogrevalni in hladilni sistemi, pametne zgradbe, mesta in omrežja, politike in strategije za obnovljive vire energije, učinkovito rabo energije ter podnebje, prenos energije, prestrukturiranje regije, toplotni stroji, varstvo okolja, vodikove tehnologije

Kratka vsebina

6. mednarodna konferenca EnRe - Energy&Responsibility: Zbornik razširjenih povzetkov referatov. V času naraščajočih podnebnih izzivov je EnRe konferenca posvečena iskanju poti do podnebne nevtralnosti in trajnostnega zelenega prehoda. Konferenca je osredotočena na razvoj in implementacijo inovacij, ki podpirajo preobrazbo energetskih, industrijskih in življenjskih sistemov, s ciljem ustvarjanja trajnostne prihodnosti z neto ničelnimi emisijami. Konferenca združuje strokovnjake, raziskovalce, politike in gospodarstvenike, ki bodo delili svoje izkušnje, raziskave in vizije. Cilj konference je spodbujati sodelovanje in izmenjavo idej, da bi skupaj oblikovali celovite pristope in strategije za doseganje podnebne nevtralnosti. Ta konferenca ni zgolj izmenjava znanj, temveč tudi platforma za spodbujanje konkretnih dejanj, ki bodo zagotovila bolj zeleno in trajnostno prihodnost za naše naslednje generacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Sebastijan Seme (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Dr. Seme je profesor in dekan Fakultete za energetiko, Univerze v Mariboru. Diplomiral in doktoriral je iz elektrotehnike na Univerzi v Mariboru v letih 2006 in 2011. Njegovo raziskovalno področje med drugim zajema sončne elektrarne; solarne sledilne sisteme; pametna omrežja; proizvodnjo iz obnovljivih virov energije; modeliranje, nadzor in optimizacijo proizvodnje energije. Bil je član mednarodnega združenja IEEE. V kategoriji izvirnih znanstvenih člankov je objavil več kot 40 prispevkov v mednarodnih revijah z faktorjem vpliva.

Krško, Slovenija. E-pošta: sebastijan.seme@um.si

Klemen Sredenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Klemen Sredenšek je asistent na Fakulteti za energetiko, Univerze v Mariboru. Diplomiral in magistriral je iz energetike na Univerzi v Mariboru v letih 2014 in 2017. Njegovo raziskovalno področje med drugim zajema sončne elektrarne; solarne sledilne sisteme; pametna omrežja; elektronska vezja; proizvodnjo iz obnovljivih virov energije; dinamično modeliranje, nadzor in optimizacija hibridnih sončnih sistemov. Je član Laboratorija za aplikativno elektrotehniko in Laboratorija za električne stroje in pogone na Inštitutu za energetiko.

Krško, Slovenija. E-pošta: klemen.sredensek@um.si

Izdano

17.05.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-863-5

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

TH, RNPG

Date of first publication (11)

17.05.2024

Kako citirati

(Ed.). (2024). 6th International Conference EnRe - Energy & Responsibility: Book of Extended Abstracts (Vols. 6). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fe.2.2024