Regulatory Aspects of Servitisation: Study Materials for Global Law Course

Avtorji

Janja Hojnik
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7853-1459

Ključne besede:

storitvizacija, digitalizacija, krožno gospodarstvo, sodelovalna ekonomija, platforme, razširjena produktna odgovornost, ekodizajn, varstvo potrošnikov, EU

Kratka vsebina

Pravni vidiki storitvizacije: Študijsko gradivo za tečaj globalnega prava. To študijsko gradivo je bilo pripravljeno kot podpora za serijo predavanj v okviru programa Global Law, ki ga je organizirala Katoliška univerza Leuven (Belgija), Fakulteta za pravo in kriminologijo. Predmet je obravnaval regulatorne izzive EU, ki izhajajo iz storitvizacije proizvodnje in s tem povezanih procesov trajnosti in digitalizacije v gospodarstvu EU. Storitvizacija je kompleksen interdisciplinarni koncept, ki v bistvu pomeni združevanje izdelkov in storitev. Storitvizacija kot ekonomski megatrend odraža k potrošnikom usmerjene poslovne modele, ki kupcem ne ponujajo le izdelkov, temveč rešitve za njihove težave. Ta ponudba rešitev je nadgrajena z digitalizacijo gospodarstva, ki omogoča lažje vzdrževanje odnosa med ponudniki izdelkov in storitev ter njihovimi kupci zaradi različnih mehanizmov oddaljenega komuniciranja in spremljanja. Poleg tega je storitvizacija v središču prizadevanj za vzpostavitev bolj trajnostnega krožnega gospodarstva. Dodajanje storitev izdelkom lahko podaljša čas njihove porabe, zmanjša količino potrebnih materialov za določen učinek in izboljša ravnanje z odpadki. Vse bolj pa je jasno, da storitvizacija ni povezana samo z okoljsko trajnostjo, ampak tudi s socialno. Te storitve pogosto zahtevajo, da jih izvajajo ljudje, digitalne aplikacije pa običajno zmanjšujejo njihove pravice delavcev v korist lastnikov teh aplikacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janja Hojnik, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Janja Hojnik je doktorica pravnih znanosti z diplomo iz prava in ekonomije, redna profesorica prava Univerze v Mariboru, Pravna fakulteta (Slovenija) in profesorica Jean Monnet Chair za pravo EU. Članica svetovalnega odbora revije Common Market Law Review (Univerza Leiden). Prodekanica za raziskovanje (2023-2027). Pred tem prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadrovske in pravne zadeve (2018-2022), prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose (2015-2018) in vodja doktorskega programa (2016-2018) na Pravni fakulteti UM. Poučevanje in raziskovanje na področju prava EU (notranji trg, regulacija cen, mednarodna trgovina, digitalna ekonomija). Dosedaj nosilka treh projektov Jean Monnet Evropske komisije, nazadnje Jean Monnet Chair o vidikih prava EU na področju pametne ekonomije delitve. Gostujoča predavateljica na Univerzah v Ljubljani, v Leuvnu, na Dunaju, Univerzi Oxford, Sciences Po (Pariz), Univerzi v Trstu, Karlovi univerzi (Praga), Univerzi v Sarajevu, Univerzi Kingston (London), Univerzi v Luksemburgu, Univerzi Karla Franzensa (Graz), Centralni Evropska univerza (Budimpešta), Univerza Edinburgh Napier itd. Članica skupine avtorjev, ki je pripravila komentar Pogodbe o delovanju EU za Springer Publishing (ur. Blanke/Mangiameli), odgovorna za določila o prostem pretoku blaga.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janja.hojnik@um.si

Prenosi

Izdano

— posodobljeno 01.02.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-824-6

COBISS.SI ID (00)

183271427

Date of first publication (11)

01.02.2024

Kako citirati

Regulatory Aspects of Servitisation: Study Materials for Global Law Course. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.2.2024