Dinamika enodimenzionalnih sistemov

Avtorji

Vladimir Grubelnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-4182-8520
Marko Marhl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-0387-1162

Ključne besede:

dinamika sistemov, povratne zanke, stabilnostna analiza, bifurkacije, logistična mapa, kaos

Kratka vsebina

Učbenik obravnava enodimenzionalne dinamične sisteme z elementarnim pristopom. Cilj je študentom omogočiti boljše razumevanje temeljnih načel dinamike sistemov, kot so določitev stacionarnih stanj, stabilnostna analiza, bifurkacije in dolgoročno obnašanje sistemov. Učbenik je zasnovan predvsem za študente fizike, vendar je uporaben tudi za druge smeri, kjer je matematično modeliranje dinamičnih sistemov del učnega načrta. Vsebinski sklopi učbenika zajemajo osnovne značilnosti dinamičnih sistemov, geometrijski pristop reševanja enodimenzionalnih sistemov, tokove na krožnici, bifurkacije in njihove značilnosti, enodimenzionalne preslikave (mape) ter številne primere enodimenzionalnih sistemov v fiziki, biologiji in kemiji. Primeri so izbrani tako, da študentom pomagajo razvijati intuicijo za dinamiko bolj kompleksnih več dimenzionalnih sistemov, s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Vladimir Grubelnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Vladimir Grubelnik je docent za fiziko na UM. Predava na FERI in FNM. Raziskovalno se ukvarja z matematičnim modeliranjem dinamičlnih sistemov, s poudarkom na bioloških celičnih sistemih. Večina njegovih raziskav se osredotoča na matematično modeliranje celičnih procesov z energijskega vidika. Pomen raziskav je na razumevanju metabolnih in signalnih celičnih poti v povezavi s patalogijo alfa in beta celic trebušne slinavke. Del njegovih raziskav je namenjen tudi prenosu matematičnega modeliranja na področje izobraževanja.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlado.grubelnik@um.si

 

Marko Marhl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Marko Marhl je profesor za fiziko na UM. Predava na PEF, MF in FNM. Raziskovalno se ukvarja z dinamiko sistemov, prvenstveno biofizikalnih sistemov. Njegova specialnost je matematično modeliranje signalnih in metabolnih procesov na ravni bioloških celic. Največ raziskav je na celicah alfa in beta trebušne slinavke. Pomen raziskav se odraža na razumevaju patologij teh celic, ki so povezane predvsem z metabolnim sindromomom in diabetesom tipa 2.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.marhl@um.si

Prenosi

Izdano

— posodobljeno 13.02.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-826-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.02.2024

Kako citirati

Dinamika enodimenzionalnih sistemov. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.1.2024