Dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcij po metodi mejnih stanj

Avtorji

Peter Dobrila
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Ključne besede:

beton, konstrukcije, mehanika konstrukcij, evrokod standardi, metoda mejnih stanj

Kratka vsebina

Publikacija predstavlja zelo obširen spekter dimenzioniranja armirano-betonskih (AB) elementov, tako linijskih, kot ploskovnih elementov. Posamična poglavja so tematsko zasnovana tako, da so najprej predstavljene osnovne teoretične osnove osnovnih mehanskih mehanizmov posameznega obremenitvenega problema konstrukcijskih elementov, v drugem delu pa nato še aplikacije na specifični primer uporabe veljavnih Evrokod standardov. V posameznih poglavjih so na koncu podani tudi posebni konkretni računski primeri, ki bralcu približajo uporabo Evrokod standardov na posameznih izbranih vzorčnih primerih. Dodatno pa bo publikacija lahko zelo koristen učni in uporabniški pripomoček tudi za projektante armirano-betonskih konstrukcij v projektivnih birojih, ter v določeni meri tudi za izvajalce gradbenih del. Publikacija je sicer tematsko razdeljena v 14 ločenih samostojnih poglavij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Peter Dobrila, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Izr.prof.dr. Peter Dobrila je upokojeni profesor UM FGPA, habilitiran za Lesene in Masivne konstrukcije. Vrsto let je predaval vrsto predmetov iz področja betonske in lesene gradnje, zlasti na področju lesenih gradenj je tudi zelo aktivno raziskoval. Tako je soavtor računske metode za določitev horizontalne nosilnosti lesenih okvirno-panelnih stenskih elementov z mavčnimi oblogami, ki je sprejeta kot dodatek v slovenski standard SIST EN 1995-1-1, ter predlagana v sprejem v evropski standard. Avtor publikacije je tudi soavtor nacionalnega patenta ojačanega montažnega okvirno-panelnega stenskega elementa. Prof. Dobrila je svoje neizmerno teoretično znanje vedno tudi zelo uspešno implementiral v številne zahtevne strokovne projekte iz področja gradbenih konstrukcij in v slovenskem prostoru iz tega področja velja za zelo cenjenega in spoštovanega strokovnjaka.

Maribor, Slovenija.

Izdano

15.03.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava 67,00 EUR

Trda vezava 67,00 EUR

COBISS.SI ID (00)

186748419

ISBN-13 (15)

978-961-286-834-5

Date of first publication (11)

15.03.2024

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 4.6cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-833-8

COBISS.SI ID (00)

186746627

Kako citirati

Dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcij po metodi mejnih stanj. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fgpa.1.2024