Računalništvo in informatika v logistiki

Avtorji

Roman Gumzej
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
https://orcid.org/0000-0002-2646-217X

Ključne besede:

računalništvo in informatika, logistika, logistični informacijski sistemi, informacijska varnost, poslovna inteligenca

Kratka vsebina

Učbenik je namenjen predvsem študentom prvih letnikov visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa Fakultete za logistiko. Je osnovna literatura učnih predmetov Osnove računalništva v logistiki na visokošolskem strokovnem in Računalništvo v logistiki na univerzitetnem študijskem programu. V okviru teh predmetov zasnujemo logistične informacijske sisteme. Predstavimo njihov pomen, vlogo in naloge ter komponente: računalniška podatkovna, strojna, mrežna, programska in organizacijska oprema. Pri praktičnem delu se posvetimo predvsem računalniško podprtemu inženiringu logističnih informacijskih sistemov na univerzitetnem ter poslovni analitiki in podpori odločanju na visokošolskem strokovnem programu. Vsebino sklenemo z metodami in mehanizmi za zagotavljanje varnosti računalniško podprtih logističnih informacijskih sistemov. Učbenik predstavlja osnovo za naknadno obravnavo specializiranih vsebin pri predmetih Poslovni informacijski sistemi v logistiki, Informacijska podpora logističnim sistemom in procesom ter Integracije logističnih informacijskih sistemov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Roman Gumzej, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Roman Gumzej je doktoriral s področja računalništva in informatike na Univerzi v Mariboru leta 1999, kjer se je leta 1994 zaposlil kot raziskovalec asistent. Leta 2004 je bil na isti univerzi najprej izvoljen v naziv docent na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, nato pa 2014 v naziv izredni profesor na Fakulteti za logistiko. Vodil je več mednarodnih raziskovalnih projektov kot gostujoči raziskovalec pri INSA de Lyon, Francija v 1998 in ifak e.V. Magdeburg, Nemčija v 2002. Kot profesor je gostoval na Faculty of Mathematics and Computer Science, Fernuniversität in Hagen, Nemčija v 2011, 2012 in 2013, kot tudi na Faculty of Maritime studies, University of Rijeka, Hrvaška v 2018. Je član več mednarodnih strokovnih organizacij, npr., BVL, ELA, VDI/GI, itd. kot tudi član programskih odborov mednarodnih konferenc ter uredniških odborov mednarodnih revij. Raziskuje na različnih področjih računalništva v realnem času, s posebnim poudarkom na logističnih informacijskih sistemih, kiber-fizičnih sistemih in sistemih avtonomnih agentov, kot tudi informacijske varnosti in zaupnosti.

Celje, Slovenija. E-pošta: roman.gumzej@um.si

Prenosi

Izdano

05.01.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-816-1

COBISS.SI ID (00)

179481091

Date of first publication (11)

05.01.2024

Kako citirati

Računalništvo in informatika v logistiki. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fl.1.2024