Analizna kemija II in industrijska analiza: Navodila za vaje

Avtorji

Maša Islamčević Razboršek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Mitja Kolar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0001-5095-6172

Ključne besede:

potenciometrija, potenciometrična titracija, konduktometrija, konduktometrična titracija, elektrogravimetrija, spektrofotometrija, atomska absorpcijska spektroskopija, atomska emisijska spektroskopija, ionska kromatografija, plinska kromatografija

Kratka vsebina

Gradivo obsega navodila za sledeče vaje: potenciometrično titracijo H3PO4 z NaOH, potenciometrično določanje koncentracije bromidnih ionov, konduktometrične titracije, elektrogravimetrijo, spektrofotometrično določitev železa, atomsko absorpcijsko spektroskopijo (AAS), atomsko emisijsko spektroskopijo (AES), spektroskopsko določitev zmesi benzena in toluena, ionsko kromatografijo in plinsko kromatografijo. Navodila za vaje so napisana tako, da omogočajo študentom samostojno delo, saj so poleg samega eksperimentalnega dela vključene tudi kratke teoretične osnove, ki so potrebne za samo razumevanje analizne metode, vključene so pa tudi skice in sheme instrumentov, kar omogoča študentu lažje razumevanje in delo v laboratoriju. Struktura gradiva je zasnovana tako, da vodi bralca od namena dela preko osnov do praktičnega eksperimentiranja in na koncu do zbranih novih pojmov, ki so v veliko pomoč pri študiju in pripravi na preverjanje znanja. Navodilom so dodana tudi navodila za varno delo v laboratoriju, pregled simbolov nevarnih snovi, napotki za prvo pomoč, inventarni list in izbrani viri s področja analizne kemije.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Biografije avtorja

Maša Islamčević Razboršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor, Slovenija. E-pošta: masa.islamcevic@um.si

Mitja Kolar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: mitja.kolar@fkkt.uni-lj.si

Prenosi

##catalog.forthcoming##

2 October 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-789-8

COBISS.SI ID (00)

165773059

Date of first publication (11)

02.10.2023

Kako citirati

Analizna kemija II in industrijska analiza: Navodila za vaje. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkkt.4.2023