3rd lnternational Conference on Aerogels tor Biomedical and Enviornmental Applications: Book of Abstracts

Avtorji

Zoran Novak (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0000-0001-6677-0743
Gabrijela Horvat (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
https://orcid.org/0009-0007-4169-460X

Ključne besede:

aerogeli, napredni materiali, okoljske aplikacije, biomedicinske aplikacije, razvoj in raziskave

Kratka vsebina

3. mednarodna konferenca o aerogelih za biomedicinske in okoljske aplikacije. Na 3. mednarodni konferenci o aerogelih za biomedicinske in okoljske aplikacije, ki sta jo organizirala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in akcija AERoGELS COST, so bili predstavljeni najnovejši rezultati raziskav in aplikacije aerogelov. V tej publikaciji so zbrani povzetki s konference ter poudarjeni glavni rezultati in inovacije. Povzetki obravnavajo uporabo aerogelov v medicini, farmaciji in živilski industriji, vključno s sistemi za dostavo zdravil, ogrodji za tkivno inženirstvo in bioaktivnimi premazi. Raziskujejo tudi aerogele kot katalizatorje, izolatorje in za ostale okoljske rešitve ter preučujejo izboljšano katalitično aktivnost in toplotno izolacijske lastnosti. Povzetki poudarjajo interdisciplinarno sodelovanje in podajajo zamisli za nadaljnje raziskave. Ta publikacija predstavlja pomembne informacije za raziskovalce in strokovnjake v industriji, ki jih zanimajo izjemne lastnosti aerogelov v biomedicinske in okoljske namene.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Zoran Novak (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Prof. Dr. Zoran Novak je redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Je član Raziskovalne skupine za separacijske procese in produktno tehniko, ki se osredotoča predvsem na uporabo superkritičnih tehnologij pri razvoju in proizvodnji novih materialov. Je avtor več pogosto citiranih raziskovalnih in preglednih člankov v uglednih revijah. Njegove raziskave se osredotočajo na razvoj novih pametnih materialov, aerogelov, in njihove uporabe v različnih aplikacijah.

Maribor, Slovenija. E-pošta: zoran.novak@um.si

Gabrijela Horvat (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Gabrijela Horvat je doktorirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, kjer je trenutno zaposlena v Laboratoriju za separacijske procese in produktno tehniko. Je prejemnica več nagrad s področja znanosti, med njimi štipendije L'oreal Unesco za ženske v znanosti in Velike Krkine nagrade. Je tudi avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov s področja aerogelov ter njihovih aplikacij, kar je tudi njeno primarno raziskovalno področje.

Maribor, Slovenija. E-pošta: gabrijela.horvat@um.si

Prenosi

Izdano

11.08.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-762-1

COBISS.SI ID (00)

161163779

Date of first publication (11)

11.08.2023

Kako citirati

3rd lnternational Conference on Aerogels tor Biomedical and Enviornmental Applications: Book of Abstracts. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkkt.2.2023