Konstruiranje strojev in naprav: Učbenik

Avtorji

Janez Kramberger
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-9112-1091
Stanislav Pehan
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Srečko Glodež
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0003-4273-7265

Ključne besede:

konstruiranje, stroji in naprave, tehniški predpisi in standardi, delovno okolje, ergonomija, nevarnosti in tveganja, varnostna tehnika

Kratka vsebina

Učbenik celovito predstavlja sodobne sistemske postopke pri konstruiranju strojev in naprav. Osnovni namen učbenika je najprej na preprost način prikazati napotke, s pomočjo katerih je mogoče izpolniti predvsem splošne zahteve glede varnosti strojev, ki jih na tem področju postavljata evropska in slovenska zakonodaja. V nadaljevanju so potem podane nekatere smernice za ergonomsko načrtovanje strojev. Osrednji del učbenika predstavlja obravnava nevarnosti in ocenjevanja tveganja v povezavi z načrtovanjem in uporabo strojev, podrobno pa je opisana tudi zahtevna problematika varnostne tehnike strojev. Na koncu je na kratko opisan osnovni vpliv strojev na okolje. Učbenik je v osnovi namenjen študentom strojništva pri predmetu Konstruiranje strojev in naprav, uporaben pa je tudi pri predmetih sorodnih vsebin. V učbeniku je vključenih precej praktičnih zgledov, zato predstavlja koristen pripomoček tudi načrtovalcem in konstruktorjem, ki se v vsakdanji praksi ukvarjajo s problematiko načrtovanja in varnostjo strojev.

E-knjiga dostopna le za študente Univerze v Mariboru, Fakultete za strojništvo.

Biografije avtorja

Janez Kramberger , Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Janez Kramberger je redni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Poučuje na vseh treh stopnjah študija. Je strokovnjak na področju konstruiranja, utrujanja materialov, mehanike loma, dimenzioniranja strojnih delov in konstrukcij ter varnosti in zanesljivosti tehniških sistemov. Njegovo raziskovalno delo vključuje sodobne metode inženirskih simulacij in eksperimentalnih raziskav. Ima dobre raziskovalne rezultate in vzpostavljeno mednarodno sodelovanje. Zelo uspešno sodeluje z industrijo doma in v tujini. Rezultate svojega dela objavlja v nacionalnih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah ter sodeluje na mednarodnih konferencah. Pri Inženirski zbornici Slovenije je opravil strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja strojništva.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janez.kramberger@um.si

Stanislav Pehan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Stanislav Pehan je doktoriral iz strojništva na Univerzi v Mariboru, kjer je trenutno zaposlen kot izredni profesor na Fakulteti za strojništvo. Njegovo raziskovalno delo je vezano predvsem na gonila in prenosnike, avtomobilske transmisije, določevanje dobe trajanja strojnih delov in komponent ter na eksperimentalne raziskave. Je aktivni član Laboratorija za vrednotenje konstrukcij na UM FS, v okviru katerega s sodelavci izvaja številne strokovne in raziskovalne projekte za industrijo. Je avtor številnih učbenikov, znanstvenih monografij in znanstvenih člankov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: stanislav.pehan@um.si

Srečko Glodež, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Srečko Glodež je doktoriral iz strojništva na Univerzi v Mariboru, kjer je trenutno zaposlen kot redni profesor na Fakulteti za strojništvo in delno tudi na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Njegovo raziskovalno delo je vezano predvsem utrujanje materialov, mehaniko loma, dimenzioniranje strojnih delov in konstrukcij, numerične analize ter eksperimentalne raziskave. Je vodja Laboratorija za vrednotenje konstrukcij na UM FS, v okviru katerega s sodelavci izvaja številne strokovne in raziskovalne projekte za industrijo. Je avtor številnih učbenikov, znanstvenih monografij in znanstvenih člankov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: srecko.glodez@um.si

Izdano

July 18, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-760-7

COBISS.SI ID (00)

159021315

Date of first publication (11)

2023-07-18

Kako citirati

Konstruiranje strojev in naprav: Učbenik. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fs.3.2023