Pravna ureditev varstva potrošnikov: Učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva

Avtorji

Petra Weingerl (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Ključne besede:

krožno gospodarstvo, potrošnik, varstvo okolja, digitalizacija, poslovni modeli, pravno varstvo

Kratka vsebina

Študenti so okviru Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) 2016-2020 PUPKRO intenzivno preučevali preplet dveh ciljev, ki ju zasledujemo v EU (in s tem seveda tudi v Sloveniji): visoko raven varstva okolja in visoko raven varstva potrošnikov. Ta dva cilja sta si pogosto v nasprotju, prav ljudje v vlogi potrošnikov pa smo tisti, ki lahko s spremembo svojih navad bistveno prispevamo k hitrejšemu prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Skupaj s sodelovanjem partnerja iz negospodarstva, Zavoda PIP, in osmih študentov iz štirih fakultet Univerze v Mariboru so se v projektu in pričujoči monografiji osredotočili na pravne, vedenjske, ekonomske in strojniške dileme krožnega gospodarstva. Namen publikacije je ozaveščati širšo javnost o potrošniških pravicah znotraj procesa krožnega gospodarstva in pripraviti smernice za učinkovitejše uveljavljanje teh pravic v praksi. Cilj je poleg ozaveščanja potrošnikov o njihovih pravicah tudi njihovo opolnomočenje za zeleni prehod in s tem skrb za varstvo okolja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Petra Weingerl (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti in docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po dodiplomskem študiju v Mariboru je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je najprej z odliko magistrirala, kasneje pa zagovarjala tudi doktorsko disertacijo. Na Pravni fakulteti v Mariboru poučuje in raziskovalno dela na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava, na Univerzi v Trstu pa predava pri predmetu EU Law and Policy. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije “mladi pravnik leta”, leto kasneje pa nagrado "Večerov znanstvenik Štajerske za leto 2019". 

Maribor, Slovenija. E-pošta: petra.weingerl@um.si

Prenosi

Izdano

21.12.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-686-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.12.2022

Kako citirati

Pravna ureditev varstva potrošnikov: Učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.9.2022