Zgledi iz osnov linearne algebre: Povzetek teorije in postopki reševanja nalog s komentarji

Avtorji

Irena Kosi Ulbl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-9908-0877

Ključne besede:

determinanta, matrika, sistem linearnih enačb, vektor, vektorski prostor, linearna preslikava, lastna vrednost, lastni vektor

Kratka vsebina

Publikacija je dopolnitev k učbeniku Osnove linearne algebre (iste avtorice). Medtem ko je v omenjenem učbeniku poudarek na teoretični osnovi obravnavanih vsebin, prinaša skripta k vsakemu obravnavanemu poglavju rešene zglede. Na začetku posameznga poglavja je uvodni del, v katerem so navedeni pomembnejši teoretični pojmi, ki jih bomo ponovili, in napoved nalog, ki jih bomo v okviru tega poglavja rešili. Nato sledi kratek teoretični del z zapisanimi definicijami, lastnostmi in obrazci, ki jih potrebujemo pri reševanju nalog. Študentom tako za osvežitev znanja omenjenih pojmov ni treba iskati v učbeniku. Teoretičnemu delu sledi osrednji del poglavja, ki ga predstavljajo podrobno rešeni zgledi z vsemi vmesnimi koraki. Reševanje nalog spremljajo tudi komentarji, ki študenta spomnijo, na kateri teoretični osnovi temelji iskanje pravilne poti do rešitve. Vsako poglavje se končuje s ključnimi besedami in z bistvenimi ugotovitvami poglavja. Pri nekaterih zgledih k lažjemu razumevanju poteka reševanja in k boljši prostorski predstavi pripomorejo barvne slike oziroma različni grafični prikazi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Kosi Ulbl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Irena Kosi Ulbl je docentka za matematiko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z reševanjem funkcionalnih enačb na operatorskih algebrah in s proučevanjem identitet z aditivnimi preslikavami, za katere se izkaže, da so odvajanja, jordanska *-odvajanja ali centralizatorji pri določenih pogojih za kolobarje. V soavtorstvu ali kot samostojna avtorica je doslej objavila 35 izvirnih znanstvenih člankov in je avtorica 8 strokovnih člankov. Kot recenzentka sodeluje v mnogih mednarodnih matematičnih revijah. Pedagoško delo opravlja na Fakulteti za strojništvo in na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer predava različne matematične predmete na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje in podiplomskih programih. Je avtorica 3 univerzitetnih učbenikov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: irena.kosi@um.si

Prenosi

Izdano

15.11.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-668-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

15.11.2022

Kako citirati

Zgledi iz osnov linearne algebre: Povzetek teorije in postopki reševanja nalog s komentarji. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fs.8.2022