Ekologija plemenitilnih procesov: Navodila za vaje

Avtorji

Darinka Fakin
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-4251-8655
Selestina Gorgieva
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-2180-1603
Alenka Ojstršek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-6619-9006

Ključne besede:

tekstilna odpadna voda, plemenitenje, čiščenje odpadnih vod, ekološki parametri

Kratka vsebina

Poseben problem odpadkov v tekstilni industriji predstavljajo odpadne tehnološke vode, predvsem tiste, ki nastajajo pri plemenitenju tekstilij. Te odpadne vode so močno obremenjene, vsebujejo različne kemikalije in tekstilna pomožna sredstva, imajo ekstremne pH-vrednosti in visoke KPK in BPK vrednosti, različne tipe organskih barvil, kar povzroča obarvanost, vsebujejo fosfate, sulfate in ostale soli, tenzide, maščobe in olja ter različne tipe težkih kovin. Tekstilne odpadne vode so zelo heterogene po sestavi, zato je čiščenje takšnih voda kompleksna naloga, za katero ni idealne in v naprej izdelane metode. Glede na proizvodni proces je potrebno izbrati fleksibilno in ekonomsko upravičeno tehnologijo čiščenja. Pri izbiri tehnologije čiščenja odpadnih voda moramo upoštevati njihovo količino  in kakovost, ki jo ovrednotimo s specifičnimi in sumarnimi ekološkimi parametri.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Darinka Fakin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Darinka Fakin, zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na delovnem mestu visokošolske učiteljice, izvoljena v naziv redne profesorice. Nasvojem habilitacijskem področju »Materiali« izkazujem znanstveno delo na področju plemenitenja in izdelave funkcionalnih materialov. Raziskave povezujem z okoljskimi problemi, ki so del raziskovalnega dela. Poseben del raziskav predstavljajo barvila in barve, tako s fizikalno-kemijskega kot psihološkega vidika inprenos raziskovalnih dosežkov v industrijsko prakso. Laboratorij za barvanje barvno metriko in ekologijo plemenitenja, katerega vodja sem, ima bogateizkušnje z raziskavami za industrijo. Znanstvena dela, ki sem jih objavila so pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: darinka.fakin@um.si

Selestina Gorgieva, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: selestina.gorgieva@um.si

Alenka Ojstršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.ojstršek@um.si

Prenosi

Izdano

15.11.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-662-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

15.11.2022

Kako citirati

Ekologija plemenitilnih procesov: Navodila za vaje. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fs.7.2022