Uvod v integrirana vezja

Avtorji

Tomaž Dogša
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Ključne besede:

analiza in načrtovanje mikroelektronskih vezij, mikroelektronske tehnologije, analogna vezja, integrirana vezja, digitalna vezja, MOS tranzistor

Kratka vsebina

V učbeniku je v sedmih poglavjih predstavljena mikroelektronika na pregleden in poenostavljen način. Zahtevnost je prilagojena znanju prvostopenjskega in drugostopenjskega študenta. Predpostavljeno je, da bralec pozna osnovne lastnosti polprevodniških elektronskih elementov (dioda, bipolarni in MOS tranzistor) ter da pozna osnovna analogna in digitalna vezja. Potrebno je tudi obvladati DC oziroma AC analizo ter simulacijo vezij (SPICE). Poudarek je na CMOS vezjih. Kljub temu, da so danes NMOS vezja zastarela, so v učbenik vključena zato, da pomagajo pri razumevanju GaAs vezij, ki imajo podobno strukturo kot NMOS. Učbenik se začne z opisom MOS tranzistorja (karakteristike, struktura, CMOS tehnologija in načrtovanje geometrijske strukture). Sledi opis načrtovalskih metod. Zadnja poglavja so namenjena kratkemu opisu moderne mikroelektronike. Na koncu nekaterih poglavij so naloge, katerih rešitve so v publikaciji Tomaž Dogša: Osnove mikroelektronike [Elektronski vir]:zbirka vaj z rešitvami", 2019.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tomaž Dogša, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Avtor je dolgoletni predavatelj oziroma docent in raziskovalec na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacije (FERI). Njegovo raziskovalno in pedagoško področje obsega elektroniko in testiranje.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomaz.dogsa@um.si

Prenosi

Izdano

09.11.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-631-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

09.11.2022

Kako citirati

Uvod v integrirana vezja. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.feri.9.2022