Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami

Avtorji

Simona Toplak

Ključne besede:

notar, promet z nepremičninami, pogodba o prenosu lastninske pravice, overitev podpisa, preventivna funkcija, pravna varnost

Kratka vsebina

Sodelovanje notarja, kot nosilca javnih pooblastil in nepristrankega
svetovalca strank, je pri prometu z nepremičninami nujno in zelo pomembno. Notar je
pomembna varovalka, ki s pravnim znanjem in z zakonsko določenimi službenimi
dolžnostmi, zlasti z dolžnostjo nepristranskega pravnega svetovanja pri sklepanju
nepremičninskih poslov prepreči številne spore in tako skrbi za preventivno urejanje
premoženjskopravnih razmerij (preventivna funkcija). Pozitivna zakonodaja, zlasti
Zakon o notariatu (v nadaljevanju: ZN), namreč predvideva notarjevo podrobnejše
preverjanje in svetovanje prav na nepremičninskem področju, kar prispeva h krepitvi
pravne varnosti v pravnem prometu. V praksi so notarji sestavljavci nepremičninskih
pogodb, s katerimi se prenaša lastninska pravica na nepremičninah, bodisi v obliki
notarskih zapisov, bodisi v obliki zasebnih listin. Drugo njihovo pomembno področje v
zvezi s prenosom lastninske pravice na nepremičnini so overitve lastnoročnih podpisov
na zemljiškoknjižnem dovolilu na pogodbah o prenosu lastninske pravice. V Sloveniji
so le-te v izključni pristojnosti notarjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

11.04.2016

Podrobnosti o monografski publikaciji

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-961-6399-81-4

DOI (06)

10.4335/9789616399814

Date of first publication (11)

11.04.2016

Kako citirati

Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami. (2016). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/7