Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami

Avtorji

Simona Toplak

Kratka vsebina

Sodelovanje notarja, kot nosilca javnih pooblastil in nepristrankega
svetovalca strank, je pri prometu z nepremičninami nujno in zelo pomembno. Notar je
pomembna varovalka, ki s pravnim znanjem in z zakonsko določenimi službenimi
dolžnostmi, zlasti z dolžnostjo nepristranskega pravnega svetovanja pri sklepanju
nepremičninskih poslov prepreči številne spore in tako skrbi za preventivno urejanje
premoženjskopravnih razmerij (preventivna funkcija). Pozitivna zakonodaja, zlasti
Zakon o notariatu (v nadaljevanju: ZN), namreč predvideva notarjevo podrobnejše
preverjanje in svetovanje prav na nepremičninskem področju, kar prispeva h krepitvi
pravne varnosti v pravnem prometu. V praksi so notarji sestavljavci nepremičninskih
pogodb, s katerimi se prenaša lastninska pravica na nepremičninah, bodisi v obliki
notarskih zapisov, bodisi v obliki zasebnih listin. Drugo njihovo pomembno področje v
zvezi s prenosom lastninske pravice na nepremičnini so overitve lastnoročnih podpisov
na zemljiškoknjižnem dovolilu na pogodbah o prenosu lastninske pravice. V Sloveniji
so le-te v izključni pristojnosti notarjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami
Izdano
2016-04-11

Podrobnosti o monografski publikaciji

Co-publisher's ISBN-13
978-961-6399-81-4
Date of first publication
2016-04-11