Casebook on European Order for Payment Procedure and European Small Claims Procedure

Avtorji

Tjaša Ivanc (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-0278-442X
Vesna Rijavec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1556-2351
Kristjan Zahrastnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Ključne besede:

praktični primeri, evropski plačilni nalog, evropski postopek v sporih majhne vrednosti, čezmejna izterjava dolgov, civilne in gospodarske zadeve

Kratka vsebina

Praktični primeri na temo evropskega plačilnega naloga in evropskega spora majhne vrednosti. Publikacija Praktični primeri na temo evropskega plačilnega naloga in evropskega spora majhne vrednosti je nastala v okviru projekta Train to Enforce in je plod sodelovanja osmih pravnih fakultet širom Evrope. Publikacija vsebuje številne primere, ki so osredotočeni na Uredbo o evropskem plačilnem nalogu (Uredba št. 1896/2006) in na Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (Uredba št. 861/2007). Praktični primeri so usmerjeni tako v praktične kot tudi teoretične vidike evropskega plačilnega naloga in evropskega spora majhne vrednosti ter bodo služili kot podlaga za samo-izobraževanje ureditve pravnih instrumentov čezmejne izterjave dolgov v EU.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tjaša Ivanc (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Tjaša Ivanc je izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njena glavna raziskovalna področja so civilno procesno pravo, evropsko procesno pravo, izvršilno pravo in pravo kulturne dediščine. Izr. prof. dr. Tjaša Ivanc je avtorica in urednica številnih monografskih del in znanstvenih in strokovnih člankov s svojega raziskovalnega področja. Kot koordinatorica ali raziskovalka je vpeta v številne mednarodne in nacionalne projekte (npr. Train to Enforce, Raznolikost izvršilnih naslovov pri čezmejni izterjavi dolgov v EU, Pravna sredstva v zvezi z izvrševanjem tujih sodnih odločb po Bruselj Ia (prenovitev), Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku, Poenostavljena izterjava denarnih obveznosti v EU, LAWTrain).

Maribor, Slovenija. E-pošta: tjasa.ivanc@um.si

Vesna Rijavec (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Prof. dr. Vesna RIJAVEC je od leta 1992 predavateljica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je od leta 2007 redna profesorica. Sodeluje pri predmetih Družinsko in dedno pravo, Civilno procesno pravo, Civilno procesno pravo: izbrane teme, Civilno izvršilno pravo in nepravdni postopki. Od leta 2015 je dekanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Je (so)avtorica večih znanstvenih monografij, izvirnih znanstvenih člankov ter nosilka domačih in evropskih razsikovalnih projektov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.rijavec@um.si

Kristjan Zahrastnik (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Asist. Kristjan Zahrastnik je zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer izvaja vaje iz predmetov Rimsko pravo, Splošni del civilnega prava in Avtonomni gospodarski posli. Njegovi raziskovalni napori so osredotočeni na področje izbranih tem civilnega in civilnega procesnega prava. Sodeluje v več mednarodnih raziskovalnih projektih (npr. Train to Enforce, Raznolikost izvršilnih naslovov pri čezmejni izterjavi dolgov v EU, Pravna sredstva v zvezi z izvrševanjem tujih sodnih odločb po Bruselj Ia (prenovitev)).

Maribor, Slovenija. E-pošta: kristjan.zahrastnik@um.si

Prenosi

Izdano

30.05.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-601-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

30.05.2022

Kako citirati

Casebook on European Order for Payment Procedure and European Small Claims Procedure. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.3.2022