Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja

Avtorji

Drago Bokal
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-1196-5476
Eva Klemenčič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0001-6008-5016
Robert Repnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-4039-7236

Ključne besede:

univerzalni model procesa, tehnološka zrelost, učinkovite pedagoške prakse, naravoslovje, matematika

Kratka vsebina

Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja je namenjen vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki želijo v svoj pedagoški proces vpeljati preverjene pedagoške prakse z namenom izboljšati študijski uspeh in opolnomočiti študente z ustreznimi kompetencami za njihovo nadaljnjo karierno pot. V priročniku predstavimo proces usvajanja znanja od odkrivanja do uporabe skozi lestvico stopenj zrelosti tehnologij. Pri tem želimo poudariti omejenost virov kot so znanje, inteligenca, čustvena inteligenca, empatija, čas, pozornost, zaupanje in pomen njihovega optimalnega izkoriščanja. Skozi konkretne primere učinkovitih pedagoških praks želimo vzpodbuditi visokošolske učitelje in sodelavce, da v pedagoški proces vpeljejo sodobne metode učenja in jih kombinirajo s tradicionalnimi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Drago Bokal, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Drago Bokal je izredni profesor za matematiko na Univerzi v Mariboru in član raziskovalne skupine Teorija grafov. Raziskovalne rezultate je dosegel v prekrižnih številih grafov, barvanjih grafov in razvoju grafovskih optimizacijskih algoritmov, ki so uporabni na področju biologije in v telekomunikacijah. Bazične rezultate uporablja pri modeliranju učenja, kjer ga zanima povezava med spodbujevanim učenjem, optimalno porabo časa ter občutki, ki jih ob tovrstni optimizaciji doživljamo. Preizkušanje teorije v praksi mu omogoča praktični pristop k predmetom matematično modeliranje, kombinatorična optimizacija in operacijske raziskave. Stik s praktično uporabo znanj, ki jih predstavlja študentom, mu omogoča delo v podjetju DataBitLab, katerega soustanovitelj je.

Maribor, Slovenija. E-pošta: drago.bokal@um.si

Eva Klemenčič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Eva Klemenčič je docentka za fiziko na Univerzi v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s tekočimi kristali in aplikativno fiziko. Sodeluje pri izvedbi didaktičnih projektov za razvoj naravoslovne pismenosti in podjetnostih kompetenc. Je članica komisije za področje fizika in astronomija na tekmovanjih mladih raziskovalcev, ki jih organizira ZOTKS.

Maribor, Slovenija. E-pošta: eva.klemencic@um.si

Robert Repnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Robert Repnik je izredni profesor za fiziko na Univerzi v Mariboru in je bil član raziskovalne skupine Računsko intenzivni kompleksni sistemi. Je član delovne skupine za vzpostavitev Pedagoške mreže Univerze v Mariboru, kjer se med drugim ukvarja z deljenjem praks poučevanja na fakultetah. Raziskovalno se ukvarja s tekočimi kristali in didaktiko fizike, kjer preučuje učinkovitost vpeljave inovativnih vsebin in tehnologij v pouk fizike, razvoj v poučevanju astronomije in didaktične pristope uporabe IKT. Bil je koordinator projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc. Aktivno se vključuje tudi v popularizacijo znanosti in sodeluje pri organizaciji delavnic, tekmovanj in znanstvenih sejmov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: robert.repnik@um.si

Prenosi

Izdano

16.05.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-597-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.05.2022

Kako citirati

Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.1.2022