Maks Kavčič 1909–1973: Ob predaji osebne zapuščine

Avtorji

Vlasta Stavbar (ur.)
Univerzitetna knjižnica Maribor

Ključne besede:

Maks, Kavčič, zapuščina, umetniška dela, profesor

Kratka vsebina

Rokopisno gradivo Univerzitetne knjižnice Maribor je pomemben in najbolj dragocen del fonda knjižnice. Predstavlja zbirko edinstvenega, včasih zasebnega gradiva, ki je s predajo v hrambo knjižnici postalo del narodove in univerzalne kulturne ustvarjalnosti ter s tem kulturne dediščine. Svoj izvor ima v osebni avtorski stvaritvi, ki postane javnosti znana šele ob objavi. Gradivo je pestro tako po vsebini kot obliki in na-činu nastanka. Večina gradiva v zbirki je bila podarjenega (posamično ali v sklopu večjih zapuščin), manjši del pa je bil pridobljen z nakupi. Osebne zapuščine pričajo o naravi osebnih, literarnih in drugih stikov ustvarjalcev, razkrivajo genezo posameznih literarnih, znanstvenih in umetniških del in so relevantno biografsko gradivo. Več kot dvajsetim osebnim zapuščinam, ki so bile pridobljene v zadnjih dvajsetih letih v Rokopisno zbirko UKM, se je kot donacija pridružila tudi osebna zapuščina akademskega slikarja, scenografa, restavra-torja in pedagoga profesorja Maksa Kavčiča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vlasta Stavbar (ur.), Univerzitetna knjižnica Maribor

Dr. Vlasta Stavbar je bibliotekarka in zgodovinarka. V slovenskem zgodovinopisju je  precej uveljavljena raziskovalka, saj se ponaša že s tremi samostojnima monografijama in več razpravami o štajerski zgodovini 19. in 20. stoletja. Vse to jo uvršča med vodilne zgodovinarje tega obdobja in prostora. Predelana doktorska disertacija (zagovarjala jo je leta 2012) predstavlja delovanje politika, pravnika in publicista dr. Vekoslava Kukovca (1876–1951) v njegovem avstrijskem (oziroma celjskem) obdobju, kar je bilo do sedaj v veliki meri prezrto. Njena zadnja znanstvena monografija je izšla leta 2017 ob stoti obletnici Majniške deklaracije z naslovom Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje, kjer osvetljuje narodnopolitični položaj Slovencev v zadnjem letu obstoja habsburške monarhije in eno največjih ženskih gibanj v slovenski zgodovini.  V UKM vodi Enoto za domoznanstvo in posebne zbirke. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlasta.stavbar@um.si.

Izdano

14.04.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-590-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

14.04.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 5,00 EUR

Mehka vezava 5,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-591-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

14.04.2022

Dimenzije

21cm x 23cm x 0.4cm

Kako citirati

(Ed.). (2022). Maks Kavčič 1909–1973: Ob predaji osebne zapuščine. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ukm.1.2022