Izpitna vprašanja iz ginekologije in perinatologije

Avtorji

Iztok Takač (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4599-7265
Ksenija Geršak (ur.)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-9088-2382
Darja Arko (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
Vida Gavrić Lovrec (ur.)
Univerzitetni klinični center Maribor
https://orcid.org/0000-0001-5694-2513

Ključne besede:

ginekologija, porodništvo, neonatologija, perinatologija, izpitna vprašanja

Kratka vsebina

Učno gradivo lzpitna vprašanja iz ginekologije in perinatologije je prvo tovrstno gradivo v Sloveniji, v katerem so sistematsko zbrana vprašanja z odgovori, ki se uporabljajo pri izpitu iz ginekologije in porodništva na dodiplomskem študiju medicine. Učno gradivo je delo 23 avtorjev, specializantov ginekologije in porodnistva. Uredili so ga štirje uredniki, v njem pa je zbranih 3520 vprašanj z vseh področij ginekologije, porodništva in neonatologije, zbranih v 88 poglavjih. Med odgovori na vprašanja je pravilen le en najustreznješi odgovor (ang. single best answer - SBA). Gre za obliko preverjanja znanja, pri kateri se kandidatu zastavi vprašanje z nekaj možnimi odgovori, med katerimi je samo eden najbolj pravilen. Vprašanja in odgovori bodo lahko služili tudi za preverjanje znanja študentov drugih strok, kot so zdravstvena nega, fizioterapija in podobno, dobrodošla pa bodo tudi specializantom ginekologije in porodništva za preverjanje znanja v času priprave na specialistični izpit.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Iztok Takač (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: iztok.takac@ukc-mb.si

Ksenija Geršak (ur.), Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: ksenija.gersak@mf.uni-lj.si

Darja Arko (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: darja.arko@ukc-mb.si

Vida Gavrić Lovrec (ur.), Univerzitetni klinični center Maribor

Maribor, Slovenija. E-pošta: vida.gavriclovrec@ukc-mb.si

Avtorji učbenika so specialisti in specializanti ginekologije in porodništva iz terciarnih (UKC Maribor, UKC Ljubljana, Onkoloski institut Ljubljana) in sekundarnih ustanov (splošnih bolnišnic), ki so vključeni tudi v pedagoški proces na obeh slovenskih medicinskih fakultetah. Zaradi svoje vsakodnevne vpetosti v klinično delo na področju ginekologije in porodništva, kakor tudi v pedagoški proces in delo s študenti medicine, so njihovo znanje in izkušnje najboljše zagotovilo za pripravo ustreznih vprašanj, na katera mora znati odgovoriti študent medicine, preden uspesno zaključi usposabljanje iz predmeta Ginekologija in porodništvo.

Izdano

07.07.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava 24,90 EUR

Trda vezava 24,90 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-494-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

07.07.2021

Dimenzije

21.5cm x 27cm x 4cm

Kako citirati

Izpitna vprašanja iz ginekologije in perinatologije. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-494-1