Kaštelir: Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem

Avtorji

Darko Friš (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-9449-5865
Mateja Matjašič Friš (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Gradišča/kaštelirji, prazgodovina, arheologija, etnobotanika, arheobotanika, trajnostni turizem

Kratka vsebina

Skladno z naslovom, monografija obravnava tri medsebojno povezane, čeprav specifične tematike: 1) prazgodovinska gradišča, torej bronastodobna in železnodobna višinska utrjena naselja; 2) etnobotaniko oz. rastlinski svet regije in njegovo tradicionalno rabo le-tam; in 3) vključevanje te kulturne in naravne dediščine v trajnostni, do okolja in domačinov prijaznejši turizem. Monografija sledi ciljem projekta: obuditi starodavno povezanost življenja ljudi z rastlinami in jo predstaviti sodobnemu času na način, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnem ravnanju z okoljem. Rdeča nit projekta so ostanki gradišč ali kaštelirjev, kot se imenujejo v regiji od Krasa do Kvarnerja. Nekoč najmarkantnejše strukture v krajini so danes skoraj popolnoma pozabljena dediščina regije, ki je v prazgodovini tvorila enotno območje.

Kaštelir:Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam: Prema naslovu, ova monografija obrađuje tri međusobno povezane, ali specifične teme: 1) prapovijesne gradine, dakle, utvrđena naselja brončanog i željeznog doba; 2) etnobotanika, odnosno, flora regije i njihova tradicionalna uporaba, i 3) uključivanje ove kulturne i prirodne baštine u održivi turizam, prihvatljiv okolišu i lokalnom stanovništvu. Monografija prati ciljeve projekta: oživjeti drevnu vezu između biljaka i života ljudi i predstaviti je suvremenom dobu na način da služi održivom prekograničnom turizmu, ruralnom razvoju i održivom upravljanju okolišem. Središnja nit projekta su ostaci gradina ili kaštelira – kako ih nazivaju u regiji od Krasa do Kvarnera. Nekad najupečatljivije građevine u krajoliku, danas su gotovo potpuno zaboravljena baština regije koja je u pretpovijesno doba bila ujedinjeno područje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Darko Friš (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: darko.fris@um.si

Mateja Matjašič Friš (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.matjasic-fris@um.si.

Mateja Matjašič Friš je članica projektne skupine na mednarodnem projektu Interreg KAŠTELIR, znanstvena sodelavka na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete UM ter glavna urednica periodične znanstvene revije Studia historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije. Poleg tega je urednica številnih monografij, ki so izšle pri mednarodni znanstveni založbi v okviru Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru.

Mateja Matjašič Friš članica je projektne skupine na međunarodnom projektu Interreg KAŠTELIR, znanstvena suradnica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta UM . Također je glavna urednica periodičnog znanstvenog časopisa Studia historica Slovenica: časopisa za humanističke i društvene znanosti. Uz to je urednica brojnih monografija objavljenih u međunarodnoj znanstvenoj izdavačkoj kući u sklopu Povijesnog društva dr. Franca Kovačiča u Mariboru.

Izdano

30.06.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-492-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

30.06.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-493-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

30.06.2021

Dimenzije

21cm x 29.7cm x 4cm

Kako citirati

Kaštelir: Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-492-7