Osnove konstruiranja: Učbenik

Avtorji

Stanislav Pehan
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Srečko Glodež
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0003-4273-7265
Janez Kramberger
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-9112-1091

Ključne besede:

Konstruiranje, tehniška dokumentacija, inženirska gradiva, orodja pri konstruiranju, tehnična zakonodaja

Kratka vsebina

V učbeniku so predstavljene teoretične osnove konstruiranja strojnih delov in elementov konstrukcij, ki so na posameznih mestih dopolnjene z nekaterimi praktičnimi primeri. Na začetku so pojasnjeni nekateri osnovni pojmi pri konstruiranju, v nadaljevanju pa so podrobno obravnavane posamezne stopnje konstruiranja (načrtovanje, koncipiranje, snovanje in razdelava), ki skupaj s splošnimi smernicami za konstruiranje in konstrukcijskimi materiali predstavljajo osrednji del učbenika.  Na koncu so na kratko predstavljena še orodja pri konstruiranju in tehnična zakonodaja na področju konstruiranja. Učbenik je v osnovi namenjen študentom strojništva pri predmetih Osnove konstruiranje in Metodika konstruiranja, uporaben pa je tudi pri predmetih sorodnih vsebin. Ker je v učbeniku precej praktičnih zgledov, predstavlja koristen pripomoček tudi konstruktorjem pri konstruiranju v vsakdanji tehniški praksi.

Biografije avtorja

Stanislav Pehan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: stanislav.pehan@um.si

Srečko Glodež, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: srecko.glodez@um.si

Janez Kramberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: janez.kramberger@um.si

Izdano

June 28, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (za študente UM FS)

Mehka vezava (za študente UM FS)

ISBN-13 (15)

978-961-286-489-7

COBISS.SI ID (00)

68250371

Date of first publication (11)

2021-06-28

Dimenzije

21cm x 29.7cm x 1.8cm

Kako citirati

Osnove konstruiranja: Učbenik. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-489-7