Ergonomic Aspects of Product Design: 2nd Updated and Expanded Edition

Avtorji

Bojan Dolšak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Jasmin Kaljun
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ključne besede:

razvoj izdelka, ergonomija, antropometrija, estetika, priporočila, inkluzivno oblikovanje

Kratka vsebina

Ergonomski vidiki razvoja izdelkov: 2. posodobljena in razširjena izdaja. Učbenik obravnava ergonomijo izdelkov tako z vidika razvojnega inženirja, ki mora v prvi vrsti seveda zagotoviti funkcionalnost izdelka, kot tudi z vidika oblikovalca - dizajnerja, ki naj poskrbi, da bo izdelek tudi estetsko dovršen. Namen učbenika ni podajanje empiričnih podatkov, temveč seznanitev z osnovnimi pojmi ter predstavitev medsebojnih relacij in priporočil, ki so lahko inženirjem in oblikovalcem v pomoč pri razvoju izdelkov s poudarjeno ergonomsko in estetsko vrednostjo. V drugi izdaji učbenika je dodano tudi povsem novo poglavje, ki obravnava inkluzivno oblikovanje in njegove najpomembnejše vidike. Ti v večini primerov sovpadajo z ergonomskimi vidiki razvoja izdelkov ob eni pomembni razliki. Pri razvoju izdelka s poudarjeno ergonomsko vrednostjo izdelek praviloma poskušamo kar se da prilagoditi bolj ali manj omejeni ciljni populaciji uporabnikov, cilj inkluzivnega oblikovanja pa je razvoj takšnih izdelkov, ki so primerni za čim širšo populacijo.

   

Biografije avtorja

Bojan Dolšak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Dr. Bojan Dolšak je redni profesor na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, kjer je leta 1991 pridobil znanstveni naziv magistra, leta 1996 pa še doktorja tehniških znanosti. Na fakulteti se je zaposlil oktobra 1988. Leta 2001 je ustanovil Laboratorij za inteligentne CAD sisteme, ki ga vodi vse od njegove ustanovitve. Od leta 2013 kot predstojnik vodi Katedro za konstruiranje in oblikovanje, ki je tudi matična katedra študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov, v okviru katerega se izvaja predmet Ergonomija v dizajnu. Je tudi odgovorni nosilec tega predmeta.

Maribor, Slovenija. E-pošta: bojan.dolsak@um.si

Jasmin Kaljun, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Docent na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru. Na tej fakulteti je leta 2002 na smeri Inženirsko oblikovanje diplomiral, leta 2008 pridobil naziv magistra tehniških znanosti in leta 2011 še naziv doktor tehniških znanosti. Na fakulteti je zaposlen od leta 2003, kjer je sodelavec Laboratorija za inteligentne CAD sisteme, tesno pa sodeluje tudi z Laboratorijem za inženirsko oblikovanje. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo se nanaša predvsem na uvajanje različnih kreativnih oblik oblikovanja oziroma razvoja izdelkov z uporabo ergonomskih in estetskih sistemov za računalniško podprto oblikovanje – konstruiranje. Poseben poudarek daje tudi implementiranju naprednih tehnologij vzvratnega inženirstva, kot so prostorske digitalizacije, virtualne merske analize in kreiranje CAD modelov na podlagi skenogramov, v proces inženirskega oblikovanja. V letih 2016-2020 je kot mentor sodeloval pri sedmin projektih »Po kreativni poti do znanja« in »Študentski inovativni projekti za družbeno korist«, katerih vsebine so bile tesno povezane z uporabniško usmerjenim razvojem izdelkov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: jasmin.kaljun@um.si

Izdano

April 14, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava - barvni tisk (za študente UM FS)

Mehka vezava - barvni tisk (za študente UM FS)

ISBN-13 (15)

978-961-286-457-6

COBISS.SI ID (00)

59412995

Date of first publication (11)

2021-04-14

Dimenzije

21cm x 21cm x 1,6cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava - črno-beli tisk (za študente UM FS)

Mehka vezava - črno-beli tisk (za študente UM FS)

ISBN-13 (15)

978-961-286-458-3

COBISS.SI ID (00)

59412995

Date of first publication (11)

2021-04-14

Dimenzije

21cm x 21cm x 1,6cm

Kako citirati

Ergonomic Aspects of Product Design: 2nd Updated and Expanded Edition. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-457-6