Statistične metode z računalnikom za pedagoge

Avtorji

Tomaž Bratina
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Kratka vsebina

Publikacija je namenjena predstavitvi lastnosti, pomena in uporabe statističnih metod v pedagoškem raziskovanju. Vsaka statistična metoda je predstavljena s krajšo teoretično razlago in videoposnetkom, ki vsebuje razlago postopkov potrebnih za izvedbo statistične obdelave podatkov z izbrano statistično metodo v programu SPSS ter interpretacijo izidov obdelave. Izid obelave je uporabniku na voljo kot datoteka izvornega izpisa iz programa SPSS in kot univerzalna besedilna datoteka. Publikacija omogoča shranjevanje datotek izpisov in datotek podatkov, ki so bili uporabljeni v razlagah in s tem kasnejšo samostojno izvedbo istih statističnih obdelav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Tomaž Bratina, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Tomaž Bratina doktor pedagoških znanosti in docent na Pedagoški fakulteti univerze v Mariboru. Deluje na področju uporabe IKT v izobraževanju, priprave in distribucije multimedijskih učnih vsebin  in metodologije pedagoškega raziskovanja. Kot aktivni raziskovalec raziskuje na področju uporabe IKT v izobraževanju in na področju pedagoških raziskav.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomaz.bratina@um.si

Naslovnica za Statistične metode z računalnikom za pedagoge
Izdano
2021-05-18

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: EXE

EXE
ISBN-13
978-961-286-439-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-05-18