Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti – Fizika: Laboratorijske vaje

Avtorji

Borut Krajnc, Prometna šola Maribor; Marko Žigart , Srednja šola Slovenska Bistrica; Marjeta Capl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta; Vladimir Grubelnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Marko Marhl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

Naravoslovje, znanost, fizika, razredni pouk, laboratorijske vaje, eksperimentalno delo

Kratka vsebina

Navodila laboratorijskega dela pri predmetu Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti – fizika je plod večletnega soustvarjanja in dograjevanja naravoslovnih vsebin različnih avtorjev. Glavni namen je ponuditi strnjeno in pregledno gradivo s področja fizikalnih laboratorijskih vaj za študentke in študente Razrednega pouka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Gradivo je razdeljeno na 13 vsebinskih enot, ki pokrivajo vsa pomembna fizikalna področja od merjenj do astronomije. Vsaka enota je razčlenjena z navodili za izvedbo številnih fizikalnih poskusov, ki so neposredno uporabni pri naravoslovnih vsebinah na razredni stopnji v osnovni šoli. Izbrani so tisti poskusi, ki so poučni in zanimivi, hkrati pa izvedljivi z osnovnošolsko eksperimentalno opremo.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Borut Krajnc, Prometna šola Maribor

Magister znanosti, profesor fizike in strokovno-teoretičnih predmetov v srednji šoli, predavatelj višje šole in strokovni sodelavec Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: borut.krajnc1@gmail.com

Marko Žigart , Srednja šola Slovenska Bistrica

Magister znanosti, profesor fizike in strokovno-teoretičnih predmetov v srednji šoli, predavatelj višje šole in strokovni sodelavec Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Slovenska Bistrica, Slovenija. E-pošta: marko.zigart@gmail.com

Marjeta Capl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Profesorica kemije in matematike ter laborantka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marjeta.capl@um.si

Vladimir Grubelnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Doktor fizikalnih znanosti, profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoški fakulteti.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlado.grubelnik@um.si

Marko Marhl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Doktor fizikalnih znanosti, profesor na Univerzi v Mariboru, Pedagoška fakulteti, Medicinski fakulteti in Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.marhl@um.si

Izdano

29.03.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-436-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.03.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Priloge

Priloge

Dimenzije

Kako citirati

Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti – Fizika: Laboratorijske vaje. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-436-1