Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti – Fizika: Laboratorijske vaje

Avtorji

Borut Krajnc, Prometna šola Maribor; Marko Žigart , Srednja šola Slovenska Bistrica; Marjeta Capl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta; Vladimir Grubelnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Marko Marhl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Kratka vsebina

Navodila laboratorijskega dela pri predmetu Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti – fizika je plod večletnega soustvarjanja in dograjevanja naravoslovnih vsebin različnih avtorjev. Glavni namen je ponuditi strnjeno in pregledno gradivo s področja fizikalnih laboratorijskih vaj za študentke in študente Razrednega pouka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Gradivo je razdeljeno na 13 vsebinskih enot, ki pokrivajo vsa pomembna fizikalna področja od merjenj do astronomije. Vsaka enota je razčlenjena z navodili za izvedbo številnih fizikalnih poskusov, ki so neposredno uporabni pri naravoslovnih vsebinah na razredni stopnji v osnovni šoli. Izbrani so tisti poskusi, ki so poučni in zanimivi, hkrati pa izvedljivi z osnovnošolsko eksperimentalno opremo.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Borut Krajnc, Prometna šola Maribor

Magister znanosti, profesor fizike in strokovno-teoretičnih predmetov v srednji šoli, predavatelj višje šole in strokovni sodelavec Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: borut.krajnc1@gmail.com

Marko Žigart , Srednja šola Slovenska Bistrica

Magister znanosti, profesor fizike in strokovno-teoretičnih predmetov v srednji šoli, predavatelj višje šole in strokovni sodelavec Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Slovenska Bistrica, Slovenija. E-pošta: marko.zigart@gmail.com

Marjeta Capl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Profesorica kemije in matematike ter laborantka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marjeta.capl@um.si

Vladimir Grubelnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Doktor fizikalnih znanosti, profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoški fakulteti.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlado.grubelnik@um.si

Marko Marhl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Doktor fizikalnih znanosti, profesor na Univerzi v Mariboru, Pedagoška fakulteti, Medicinski fakulteti in Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.marhl@um.si

Naslovnica za Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti – Fizika: Laboratorijske vaje
Izdano
2021-03-29

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-436-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-03-29