Izzivi kadrovskega managementa v XXI. stoletju

Avtorji

Marko Ferjan (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kratka vsebina

Marko Ferjan obravnava fenomene: zadovoljstva pri delu, organizacijske klima in zavzetosti. Koncept zadovoljstva pri delu izhaja iz paradigme organizacijskega vedenja. Konec 20. stoletja se je že zdelo, da v teoriji in praksi kadrovskega managementa koncept zadovoljstva ni več aktualen.  Vendar v zadnjem obdobju merjenje zadovoljstva v povezavi z merjenjem zavzetosti spet postaja aktualno.  Marsikatera današnja anketa zadovoljstva pa ne upošteva spoznanj znanosti, ni pa zanemarljivo, da je pri uporabi anket o zadovoljstvu vačsih prihajalo tudi do zlorab. Zato se je  avtor odločil za ponovno obravnavo te teme.

Iztok Podbregar, Antonia Novak in  Polona Šprajc obravnavajo prepoznavanje, spodbujanje in vključevanje raznolikosti talentov.

Eva Jereb v prispevku poda značilnosti trenutno najbolj zastopanih generacij na delovnih mestih v organizacijah.

Vesna Novak obravnava razširjenost prekarnega dela. nameni posledicam prekarnosti.

Eva Jereb in Marko Urh se ukvarjata s spremembami in tranzicijo  v času krize ter vloga vodstva organizacij pri tem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Marko Ferjan (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Prof. dr. Marko Ferjan je bil rojen leta 1964. Doktoriral  je leta 1996 na Univerzi v Mariboru. Na Univerzi v Mariboru je od leta 1998 tudi zaposlen. Med 2008 in 2016 je bil dekan Fakultete za organizacijske vede. Je avtor več knjig in izvirnih znanstvenih člankov.

Kranj, Slovenija. E-pošta: marko.ferjan@um.si

Naslovnica za Izzivi kadrovskega managementa v XXI. stoletju

Izdano
2021-02-17

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF (Celotna knjiga)

PDF (Celotna knjiga)
ISBN-13
978-961-286-423-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-02-17