Osnovna merjenja : Uvod v merske napake in kvantitativno analizo fizikalnih meritev

Avtorji

Andrej Dobovišek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Kratka vsebina

Namen publikacije je študentom posredovati osnovna znanja iz področja merskih napak in njihovo uporabo pri analizi fizikalnih meritev na čimbolj jasen, pregleden in sistematičen način. V knjižici so opisani osnovni pristopi risanja in branja diagramov ob upoštevanju napak pri merjenju. Kot učno gradivo je knjižica namenjena študentom prvega letnika fizike pri obveznem predmetu Osnovna merjenja in študentom fizike na študijskem programu Predmetni učitelj pri laboratorijskih vajah iz mehanike. Izkušnje kažejo, da so osnovna znanja iz področja merskih napak in risanja ter analize diagramov z upoštevanjem merskih napak za študij fizike tako pomembna, da je smiselno tej učni snovi dati več poudarka in jo obravnavati zelo sistematično, znanje pa je smiselno utrditi z dodatnimi računskimi primeri. Tem potrebam sledi prvi del te knjižice. V drugem delu je opisanih 7 laboratorijskih vaj, ki jih študentje izvedejo samostojno v fizikalnem laboratoriju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Andrej Dobovišek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Doc. dr. Andrej Dobovišek je zaposlen na Oddelku za Fiziko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (FNM UM) in Katedri za Biofiziko na Medicinski fakulteti (MF UM) Univerze v Mariboru, kjer deluje kot asistent, predavatelj in raziskovalec. Na Oddelku za Fiziko FNM UM je vodja teoretično - seminarskih vaj pri večih temeljnih fizikalnih predmetih, ki jih poslušajo študentje fizike in nosilec eksperimentalnih predmetov Fizikalni eksperimenti 1 in Osnovna merjenja. Na katedri za Biofiziko MF UM vodi laboratorijske vaje pri predmetu Biofizika za študente splošne medicine. Kot raziskovalec se osredotoča na probleme s področja teoretične biofizike in neravnovesne termodinamike.

Maribor, Slovenija. E-pošta: andrej.dobovisek@um.si

Naslovnica za Osnovna merjenja : Uvod v merske napake in kvantitativno analizo fizikalnih meritev
Izdano
2021-03-08

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (10,00 €)

Mehka vezava (10,00 €)
ISBN-13
978-961-286-429-3
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-03-08
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,8cm