Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA : Študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota

Avtorji

Matjaž Klemenčič
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2796-9367
Milan Mrđenović
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Tadej Šeruga
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovenska skupnost, politična participacija, Cleveland, Ohio, Ely, Minnesota, volitve,, volilna propaganda

Kratka vsebina

Monografija je sestavljena iz treh delov. V prvem delu so avtorji podali definicijo politične participacije in ugotovili, da gre pri njeni obravnavi v pričujoči knjigi za politično participacijo v ožjem smislu, to je za sodelovanje pripadnikov vseh generacij slovenskih Američanov na volitvah na nivoju mest Ely in Cleveland, na nivoju držav Minnesota in Ohio ter tudi na zvezni ravni iz omenjenih držav. Ugotovili so, da so po podatkih splošne literature o etničnih skupnostih v ZDA slovanski Američani manj zastopani na vseh ravneh političnega življenja kot pov‑ prečni Američani, kar pa ne drži za slovenske Američane, vsaj ne v Clevelandu, Ohio, in Elyju, Minnesota, saj so le‑ti nadpovprečno zastopani. V drugem delu so predstavljeni izvoljeni mestni svetniki in župani slovenskega rodu v mestu Elyju, pa tudi kongresnika John Blatnik in James Oberstar ter senatorka Amy Klobuchar. V tretjem delu so predstavljeni izvoljeni mestni svetniki in župani ter sodniki slovenskega rodu na vseh ravneh v Clevelandu ter kongresnik Dennis Eckart in senatorja Frank Lausche in George Voinovich.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matjaž Klemenčič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.klemencic11@gmail.com.

Dr. Matjaž Klemenčič je redni profesor v. p. na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer je poučeval neevropsko, evropsko, gospodarsko in slovensko zgodovino, uvod v študij zgodovine in zgodovino migracij. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem je poučeval probleme migracij. Bil je znanstveni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Na doktorskem programu Ameriške študije Filozofske fakultete v Ljubljani poučuje zgodovino ZDA in je mentor številnim doktorskim študentom. Bil je mentor pri osmih zaključenih doktoratih. Je avtor štirih in soavtor osmih znanstvenih monografij in več kot stotih znanstvenih člankov, v katerih razpravlja o germanizaciji, zgodovini razpadanja SFRJ in zgodovini slovenskega izseljenstva v ZDA in jih je objavil v uglednih publikacijah v številnih evropskih državah in ZDA. Je Zoisov nagrajenec. Kot gostujoči predavatelj je predaval na številnih univerzah v Evropi, ZDA in Kanadi.

Milan Mrđenović, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: milan.mr85@gmail.com.

Milan Mrđenović je doktorski študent na programu Ameriške študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtor ali soavtor petih znanstvenih člankov v uglednih slovenskih revijah. Je tik pred zaključkom doktorske disertacije z naslovom Ameriški Slovenci in ameriško-sovjetski odnosi v letih od 1938 do 1945.

 

Tadej Šeruga, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: tadej_re@hotmail.com.

Tadej Šeruga je magistriral na oddelku za zgodo-vino Filozofske fakultete v Mariboru. Je soavtor znanstvene monografije Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju, Minnesota.

Izdano

24.12.2020

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-411-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-411-8

COBISS.SI ID (00)

41867523

Date of first publication (11)

24.12.2020

Dimenzije

16cm x 23cm x 3cm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA : Študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota (Vols. 140). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/523