Re-translations to Paratexts to Children’s Literature: The Diversity of Literary Translation

Avtorji

Natalia Kaloh Vid
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2367-7319

Kratka vsebina

Od posodobljenih prevodov do paratekstov in otroške književnosti. Raznolikost književnega prevajanja. Monografija je sestavljena iz treh delov. Prvi del se osredinja na ovrednotenje učinka posodobljenih prevodov na primeru nekaterih prevedenih proznih del Mihaila Bulgakova v angleščino. Drugi del je namenjen pomenu metatekstualnih elementov v literarnem prevodu, in sicer predgovorov ter opomb. Tretji del zajema analizo ruskih prevodov dveh klasičnih del otroške književnosti, in sicer Ostržka (Pinocchio) v prevodu A. Tolstoja in Aličinih dogodivščin v čudežni deželi (Alice's Adventures in Wonderland) v prevodu V. Nabokova. Monografija torej bodočim bralcem predstavlja raznoliko in pestro paleto literarnega prevajanja, ob tem pa je vsak njen del zaokrožen v zaključeno celoto

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Natalia Kaloh Vid, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ddr. Natalia Kaloh Vid je izredna profesorica na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer poučuje teorijo prevodoslovja, literarno prevajanje in medkulturno komunikacijo. Doktorat iz angleške književnosti in prevodoslovja je pridobila na Univerzi v Mariboru, doktorat iz sodobne ruske književnosti pa na univerzi v Ljubljani. Je avtorica treh znanstvenih monografij, soavtorica ene monografije ter avtorica več kot petdesetih izvirnih znanstvenih prispevkov, v katerih razpravlja o vplivu ideologije na literarno prevajanje, o prevajanju kulturnospecifičnih elementov ter posodabljanju literarnih prevodov. Kot gostujoča predavateljica je predavala na univerzah v Edinburgu, Dublinu, Poznanu, Sofiji, Gradcu, Zadru, Dubrovniku, Beogradu ter na Dunaju in Reki.

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalia.vid@um.si

Naslovnica za Re-translations to Paratexts to Children’s Literature: The Diversity of Literary Translation
Izdano
2020-10-28
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-398-2
COBISS.SI ID
Dimenzije
16cm x 23cm x 1.5cm