Diskretne strukture

Avtorji

Iztok Peterin
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-1990-6967

Ključne besede:

izjavni račun, indukcija, kombinatorika, rekurzivna relacija, časovna zahtevnost, teorija števil, relacija, mreža, Booleova algebra, graf

Kratka vsebina

V učbeniku so predstavljene nekatere veje diskretne matematike, ki so še posebej uporabne v računalništvu. Tako se sprehodimo skozi logiko, s posebnim poudarkom na dokazu. Sledijo teorije, pri katerih igra poglavitno vlogo matematična indukcija oziroma bolj splošno induktivna posplošitev. Spoznamo osnove kombinatorike in teorije števil. Predstavljene so rekurzivne relacije, s katerimi lahko opišemo ponavljajoče se procese. To nam omogoča tudi vrednotenje algoritmov glede na čas potreben za njegovo izvedbo. Relacije, ki so podmnožice kartezičnega produkta poljubnih množic, predstavljajo širok vir presenetljivih rezultatov. Eden izmed njih rezultira v mrežah in njihovih posebnih predstavnikih Booleovih algebrah. Končamo z grafi, ki predstavljajo neverjetno uporaben matematični model za simuliranje procesov iz realnega življenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Iztok Peterin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Iztok Peterin je rojen v Mariboru, kjer je tudi študiral matematiko na takratni Pedagoški fakulteti (PeF) Univerze v Mariboru (UM). Po opravljeni diplomi 1998, se je jeseni istega leta zaposlil kot asistent za matematiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI). Istočasno se je vpisal na doktorski študij matematike na PeF. Le-tega je zaključil 2005. Po izvolitvi v docenta leta 2006 je začel tudi predavati na FERI, kjer je predavla različne matematične predmete. Od leta 2016 je predstojnik Inštituta za matematiko in fiziko na FERI UM. Njegovo raziskovalno delo pokriva področje diskretne matematike z izrazitim poudarkom na teoriji grafov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: iztok.peterin@um.si

Prenosi

Izdano

27.10.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-400-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-400-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

27.10.2020

Kako citirati