Študij dela in ergonomija: Navodila za vaje

Avtorji

Nataša Vujica Herzog
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-9242-2977

Ključne besede:

ergonomija, ergonomsko oblikovanje delovnih mest, analiza delovnega mesta, meritve vplivov okolice, ergonomske analize

Kratka vsebina

Ergonomsko oblikovanje delovnih mest v praksi običajno poteka v dveh korakih. Najprej delovno mesto in delavca opazujemo in na osnovi opazovanja določimo najpomembnejše karakteristike dela, analiziramo delovno mesto in preučimo morebitne težave delavca. V nadaljevanju izvedemo tudi mersko analizo delovnega mesta in s pomočjo izvedenih meritev ugotavljamo vplive okolja na delavca. Veličine, ki jih merimo so temperatura, vlaga, hitrost gibanja zraka, osvetljenost in hrup. Prav tako izvedemo tudi izračune za metabolizem in analizo gibov delavca pri delu. Analizo gibov delavca pri delu lahko izdelamo ročno ali s pomočjo programskega paketa Siemens Jack. Z Jackom lahko oblikujemo realno 3D okolje, vstavimo model človeka, izdelamo simulacijo gibov delavca pri delu in preverimo ustreznost gibov z različnimi ergonomskimi analizami. V gradivu so podani praktični primeri meritev okolijskih vplivov in uporaba ergonomskih analiz za ustrezno oblikovanje delovnih mest.

Biografija avtorja

Nataša Vujica Herzog, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Nataša Vujica Herzog je izredna profesorica na Inštitutu za proizvodno strojništvo na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, Slovenija. Habilitirana je za področje proizvodne tehnologije in sistemi. Soje raziskovalno delo je izpopolnjevala na dveh tujih inštitucijah, Univerista Degli studi di Udine, Italija in TU Graz, Austria. Dr. Nataša Vujica Herzog je avtorica in soavtorica več kot 100 publikacij, številnih znanstvenih člankov objavljenih v uglednih revijah, kot so Ergonomics, International journal of Production Research, Computers & Industrial Engineering, International Journal of Simulation Modelling, Advances in Production Engineering & Management, Collegium Antropologicum, Journal of Mechanical Engineering, monografij, poglavij v znanstvenih revijah in konferenčnih člankov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.vujica@um.si

Prenosi

Izdano

September 23, 2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-383-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-383-8

COBISS.SI ID (00)

28699907

Date of first publication (11)

2020-09-23

Kako citirati

Študij dela in ergonomija: Navodila za vaje. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/501