Potresno inženirstvo: Zbirka rešenih primerov

Avtorji

Matjaž Skrinar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0001-5895-6097
Denis Imamović
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0003-4339-5068

Kratka vsebina

Potresno inženirstvo je - kljub temu, da gre za relativno mlado področje - področje, ki se zelo intenzivno razvija, hkrati pa je to tudi zelo obsežno področje. Zato so v delu obravnavane samo analize konstrukcij stavb, s poudarkom na določitvi velikosti in porazdelitve potresnega vpliva ter osnovne kontrole, vezane na potresno inženirstvo, brez detajlnih kontrol, vezanih na konstruiranje posameznih materialov. Zavestni razlog za takšno namerno omejitev gradivo je dejstvo, da je to delo namenjeno študentom, ki se s temi problemi srečajo prvič. Zato so postopki reševanja nalog prikazani na t.i. »peš« način, brez uporabe avtomatizirane programske opreme (izjema so le računi lastnih frekvenc in lastnih vektorjev), saj je bilo osnovno vodilo priprave tega gradiva želja »prisiliti« študente v dobro poznavanje postopkov, ne pa precej površna uporaba računalniške programske opreme za analizo teh problemov. Tako to delo v 10 zgledih, ki predstavljajo dejanske izpitne naloge (nekatere tudi nekoliko razširjene), pokriva osnovni spekter vsebine omenjenega predmeta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Matjaž Skrinar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Matjaž Skrinar je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru leta 1989 in se nato na isti ustanovi vpisal na magistrski študij. Po končanem študiju leta 1992 je nadaljeval študij na doktoratu. Med tem študijem je nekaj mesecev preživel na Università della Calabria, Cosenza, Italija, pa tudi na Universitá Degli Studi di Trieste, Italija. Doktoriral je leta 1999. Je avtor več znanstvenih člankov v številnih mednarodnih revijah in je vodil več oddelkov na mednarodnih konferencah. Od leta 2003 je zaposlen na Univerzi v Mariboru kot izredni profesor za gradbeništvo. Od leta 2011 je tudi predstojnik Katedre za gradbeno mehaniko.

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.skrinar@um.si

Denis Imamović , Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: denis.imamovic@um.si

Naslovnica za Potresno inženirstvo: Zbirka rešenih primerov
Izdano
2020-09-03

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-375-3
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-09-03