English and Italian in the Frame of Genre-based Research and Foreign Language Learning

Avtorji

Jasna Potočnik Topler (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Ključne besede:

učenje jezika, prvi tuj jezik, pravni jeziki, poslovno komuniciranje, slovaropisje

Kratka vsebina

Angleščina in italijanščina v okviru žanrskega raziskovanja in učenja tujih jezikov. Monografija se osredinja na angleški in italijanski jezik, in sicer v okviru petih zvrstno bogatih in jezikovno prepletenih vsebin. Te se nanašajo na položaj krajšav v italijanskem poslovnem kontekstu, angleški jezik v terciarnem izobraževanju, in sicer ob uporabi platforme LanGuide, sestavno Shakespearjevega slovarja, odnos učencev do uvedbe prvega tujega jezika ter na strategije, ki jih uporabljamo pri prevajanju administrativnih besedil v manjšinskem jeziku. Lenassi se v svojem prispevku opira na načelo ekonomičnosti v italijanski poslovni korespondenci in se usmeri na podobnosti in razlike v rabi krajšav. Kompara Lukančič in Fabijanić predstavita drugačen pristop k učenju in poučevanju tujih jezikov ter poudarjata vlogo jezikovnega usvajanja in večjezičnosti. Kompara Lukančič predstavi tudi mikro- in makro strukturo Shakespearjevega slovarja. Smajla v svojem prispevku razpravlja o odnosu slovenskih učencev do uvedbe prvega tujega jezika. V zadnjem delu monografije Paolucci predstavi svojo študijo iz leta 2019, v okviru katere preučuje izvorne in ciljne strategije prevajanja normativnih in informativnih upravnih besedil za italijansko manjšino v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jasna Potočnik Topler (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Doc. dr. Jasna Potočnik Topler je dodiplomski študij angleškega jezika in novinarstva zaključila na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. Na Univerzi v Mariboru je zaposlena na Fakulteti za turizem kot docentka za področji turizma ter angleške in ameriške književnosti ter kot lektorica za angleški jezik. Poleg pedagoškega udejstvovanja interdisciplinarno raziskuje na področjih kulturnega turizma, jezikov, medijskega diskurza in komuniciranja. Je avtorica več monografij in člankov. Vključena je v več projektov z mednarodnim in lokalnim okoljem ter s študenti.

Brežice, Slovenija, e-pošta: jasna.potocnik1@um.si

Izdano

10.09.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-376-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-376-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

10.09.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-377-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-376-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

10.09.2020

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1cm

Kako citirati

English and Italian in the Frame of Genre-based Research and Foreign Language Learning. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/485