AlfaCAD: Priročnik za osnovno uporabo

Avtorji

Matjaž Skrinar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0001-5895-6097

Ključne besede:

Metoda končnih elementov, Ravninske linijske konstrukcije, Računalniška analiza konstrukcij, Analiza statičnega odziva, Grafične predstavitve pomikov in notranjih statičnih količin

Kratka vsebina

Program AlfaCAD je program za statično analizo ravninskih linijskih konstrukcij. Čeprav gre za računalniški program starejše generacije, ki je v primerjavi s sodobnimi programi precej funkcionalno omejen, so ravno njegove omejene možnosti njegova poglavitna prednost za tiste uporabnike, ki se šele srečujejo z uporabo računalniških programov za analizo z metodo končnih elementov. Sodobni programi za analizo uporabniku resda omogočajo bistveno več možnosti, vendar hkrati tudi zahtevajo bistveno izkušenejšega uporabnika, ki je sposoben ne samo korektno podati podatke, temveč je zmožen na osnovi inženirske presoje in izkušenj presoditi o smiselnosti dobljenih rezultatov. Izkušnje tako kažejo, da je končni rezultat zmožnosti uporabe programov boljši, če se v začetni fazi uporabljajo enostavnejša orodja, kjer študentje najprej temeljito osvojijo osnovne veščine, zahtevnejša orodja pa pričnejo uporabljti šele po pridobitvi izkušenj in z njimi povezanega samozaupanja ter osvojitvi določenih sposobnosti. Osnovno vodilo pri pripravi tega priročnika je zato bilo predvsem predstavitev možnosti uporabe programa skozi njegovo praktično uporabo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Matjaž Skrinar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Matjaž Skrinar je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru leta 1989 in se nato na isti ustanovi vpisal na magistrski študij. Po končanem študiju leta 1992 je nadaljeval študij na doktoratu. Med tem študijem je nekaj mesecev preživel na Università della Calabria, Cosenza, Italija, pa tudi na Universitá Degli Studi di Trieste, Italija. Doktoriral je leta 1999. Je avtor več znanstvenih člankov v številnih mednarodnih revijah in je vodil več oddelkov na mednarodnih konferencah. Od leta 2003 je zaposlen na Univerzi v Mariboru kot izredni profesor za gradbeništvo. Od leta 2011 je tudi predstojnik Katedre za gradbeno mehaniko.

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.skrinar@um.si

Prenosi

Izdano

29.05.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-347-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-347-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.05.2020

Kako citirati

AlfaCAD: Priročnik za osnovno uporabo. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/480