Hidravlični turbinski stroji 1

Avtorji

Ignacijo Biluš
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Kratka vsebina

Publikacija obravnava hidravlične turbinske stroje. V uvodu je podana razdelitev strojev, nato so osnovni fizikalni pojavi, ki potekajo v hidravličnih turbinskih strojih zapisani z osnovnimi enačbami, ki prenosne pojave v rotacijskih strojih povezuje s temeljnimi znanji iz mehanike tekočin. Temu sledijo poglavje o teoriji podobnosti in poglavji v katerih so na integralni ravni obravnavani radialni in aksialni stroji ter njihove obratovalne karakteristike. Ločeno poglavje je namenjeno pojavu kavitacije v hidravličnih sistemih na teoretičnem in aplikativnem področju. Zadnje poglavje v učbeniku obravnava vetrne turbine, ki so zaradi popularizacije obnovljivih virov energije pridobile na pomenu in nedvoumno spadajo na področje, ki ga obravnava učbenik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Ignacijo Biluš, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ignacijo Biluš je predavatelj na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Njegovo delo je vezano na področje hidravličnih turbinskih strojev. Strokovno in pedagoško delo obsega teoretično in eksperimentalno preučevanje delovanja turbinskih strojev, raziskovalno pa vključuje razvoj numeričnih modelov za simulacije enofaznih in večfaznih tokov rotacijskih turbo strojih s poudarkom na kavitaciji.

Maribor, Slovenija. E-pošta: ignacijo.bilus@um.si

Naslovnica za Hidravlični turbinski stroji 1
Izdano
2020-03-20

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-345-6
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-03-20
Dimenzije
16,5cm x 23,5cm x 0,8cm