Hidravlični turbinski stroji 1

Avtorji

Ignacijo Biluš
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ključne besede:

turbina, črpalka, aksialni turbo stroj, radialni turbo stroj, kavitacija

Kratka vsebina

Publikacija obravnava hidravlične turbinske stroje. V uvodu je podana razdelitev strojev, nato so osnovni fizikalni pojavi, ki potekajo v hidravličnih turbinskih strojih zapisani z osnovnimi enačbami, ki prenosne pojave v rotacijskih strojih povezuje s temeljnimi znanji iz mehanike tekočin. Temu sledijo poglavje o teoriji podobnosti in poglavji v katerih so na integralni ravni obravnavani radialni in aksialni stroji ter njihove obratovalne karakteristike. Ločeno poglavje je namenjeno pojavu kavitacije v hidravličnih sistemih na teoretičnem in aplikativnem področju. Zadnje poglavje v učbeniku obravnava vetrne turbine, ki so zaradi popularizacije obnovljivih virov energije pridobile na pomenu in nedvoumno spadajo na področje, ki ga obravnava učbenik.

Biografija avtorja

Ignacijo Biluš, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ignacijo Biluš je predavatelj na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Njegovo delo je vezano na področje hidravličnih turbinskih strojev. Strokovno in pedagoško delo obsega teoretično in eksperimentalno preučevanje delovanja turbinskih strojev, raziskovalno pa vključuje razvoj numeričnih modelov za simulacije enofaznih in večfaznih tokov rotacijskih turbo strojih s poudarkom na kavitaciji.

Maribor, Slovenija. E-pošta: ignacijo.bilus@um.si

Izdano

March 20, 2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-345-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-345-6

COBISS.SI ID (00)

98420225

Date of first publication (11)

2020-03-20

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 0,8cm

Kako citirati

Hidravlični turbinski stroji 1. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/468