Dodajalna izdelava : Od hitre izdelave prototipov do 3D tiskane inovacije

Avtorji

Igor Drstvenšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-3723-2636
Tomaž Brajlih
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ključne besede:

dodajalna izdelava, 3D tisk, hitra izdelava orodij, hitra izdelava prototipov, gospodarnost, storilnost dodajalne izdelave

Kratka vsebina

Učbenik opisuje dodajalno izdelavo in njene lastnosti kot najnovejše področje proizvodnih tehnologij. Razloženo je osnovno načelo delovanja dodajalnih tehnologij in področja njihove uporabe. Pojasnjene so tehnološke posebnosti posameznih vrst dodajalnih tehnologij in značilnosti konstruiranja za dodajalno izdelavo. Skozi oblikovalski vidik konstruiranja za dodajalno izdelavo spoznamo bistvene značilnosti novega tehnološkega postopka in njihov vpliv na industrijski proces. Hitra izdelava orodij je področje, ki je v preteklosti služilo kot vmesna stopnja med izdelavo prototipa z dodajalnimi tehnologijami in pred serijsko izdelavo končnega izdelka. Učbenik pa predstavlja možnosti, ki jih te tehnologije danes nudijo v orodjarstvu. Za uspešno uporabo dodajalne izdelave v industriji je bistvena njena gospodarnost, zato je nadaljevanje učbenika posvečeno ugotavljanju storilnosti in natančnosti dodajalne izdelave. Poglavje o gospodarnosti predstavlja novo in patentirano metodo računanja storilnosti naprav, ki upošteva tako oblikovno zapletenost izdelka kot prostorsko izkoriščenost naprav za dodajalno izdelavo in s tem predstavlja novost na tem znanstvenem področju.

Biografije avtorja

Igor Drstvenšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Prof. dr. Igor Drstvensek je predavatelj na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, kjer danes predava predmete s področja proizvodnih tehnologij in vzdrževanja. Njegovo raziskovalno delo v zadnjih 15 letih je posvečeno dodajalnim in predvsem uporabi tovrstnih tehnologij v medicini. Leta 2006 je izvedel prvo izdelavo kranialnega vsadka v Evropi, ki je bil uspešno implantiran. V zadnjih letih je vodil 35 projektov izdelave kranialnih in maksilofacialnih vsadkov. Prof. Drstvenšek je avtor 6 nacionalnih patentov in 5 mednarodnih patentnih prijav. Njegovo raziskovalno delo je bilo objavljeno v 50 izvirnih znanstvenih člankih, 24 strokovnih člankih, 154 prispevkih na konferencah in 9 monografijah.

Maribor, Slovenija. E-pošta: igor.drstvensek@um.si

Tomaž Brajlih, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomaz.brajlih@um.si

Izdano

February 27, 2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-341-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-341-8

COBISS.SI ID (00)

98316545

Date of first publication (11)

2020-02-27

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 1,2cm

Kako citirati

Dodajalna izdelava : Od hitre izdelave prototipov do 3D tiskane inovacije. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/462