Vzdrževanje izdelovalne opreme

Avtorji

Igor Drstvenšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-3723-2636
Samo Ulaga
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ključne besede:

vzdrževanje, vibroakustika, mazanje, prenova, popravilo

Kratka vsebina

Cilj učbenika Vzdrževanje izdelovalne opreme je predstaviti in pojasniti metode zagotavljanja razpoložljivosti strojev in naprav, predvsem z metodami prepoznavanja mehanizmov okvar in odpovedi. Osnovni mehanizem okvar gibljivih delov strojev je vsekakor obraba, ki ji je posvečen uvodni del učbenika, ki predstavi tudi teorijo mazanja kot metodo zmanjševanja obrabe zaradi trenja. Drugi del učbenika je posvečen diagnostičnim metodam, ki so v uporabi v preventivnem vzdrževanju. Med njimi je posebej zanimiva metoda vibro-akustične analize, ki jo uporabljamo pri napovednem vzdrževanju in ki ji je namenjen osrednji del učbenika. V njem so predstavljeni načini zajemanja in analize vibro-akustičnih signalov ter praktična uporaba vibro-akustične analize na tipičnih primerih strojnih elementov. Sklepni del učbenika predstavlja metode popravil in zamenjave sestavnih delov ter posodobitve obdelovalnih strojev.

Biografije avtorja

Igor Drstvenšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Prof. dr. Igor Drstvensek je predavatelj na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, kjer danes predava predmete s področja proizvodnih tehnologij in vzdrževanja. Njegovo raziskovalno delo v zadnjih 15 letih je posvečeno dodajalnim in predvsem uporabi tovrstnih tehnologij v medicini. Leta 2006 je izvedel prvo izdelavo kranialnega vsadka v Evropi, ki je bil uspešno implantiran. V zadnjih letih je vodil 35 projektov izdelave kranialnih in maksilofacialnih vsadkov. Prof. Drstvenšek je avtor 6 nacionalnih patentov in 5 mednarodnih patentnih prijav. Njegovo raziskovalno delo je bilo objavljeno v 50 izvirnih znanstvenih člankih, 24 strokovnih člankih, 154 prispevkih na konferencah in 9 monografijah.

Maribor, Slovenija. E-pošta: igor.drstvensek@um.si

Samo Ulaga, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: samo.ulaga@um.si

Izdano

February 27, 2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-340-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-340-1

COBISS.SI ID (00)

98316033

Date of first publication (11)

2020-02-27

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 0,6cm

Kako citirati

Vzdrževanje izdelovalne opreme. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/461