Osnove potresnega inženirstva: Učbenik

Avtorji

Matjaž Skrinar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0001-5895-6097

Kratka vsebina

Potresno inženirstvo je izredno široko znanstveno in strokovno področje, ki se zadnja leta intenzivno razvija in tako je nemogoče v enem samem delu zbrati vse znanje tega področja. Čeprav so vsebine, ki jih delo obravnava, vezane na aktualni standard Evrokod ENV 1998-1, niso omejene izključno na ta standard, temveč omenjajo tudi nekatere primere tuje dobre prakse. Delo je bilo pripravljeno z mislijo na študente, ki se pripravljajo na izpit iz predmeta Potresno inženirstvo, in pokriva osnovni spekter vsebin tega področja. Obravnava sicer vsa potrebna in zadostna pravila ter zahteve standarda za rešitev nalog na izpitih iz tega predmeta, vendar se je pri tem potrebno zavedati, da je potrebno za probleme, ki jih srečuje inženir v svoji strokovni praksi, poglobiti in razširiti znanja, saj prikazane vsebine predstavljajo dobro zgolj osnovo tematike, ne pa tudi celoto. Jedro gradiva je tako posvečeno pripravi ustreznega računskega modela gradbene konstrukcije stavbe visokogradnje, njegovi analizi za pridobitev podatkov, relevantnih za izračun potresnega vpliva, kot tudi porazdelitvi potresnega vpliva na nosilne elemente konstrukcije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Matjaž Skrinar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Matjaž Skrinar je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru leta 1989 in se nato na isti ustanovi vpisal na magistrski študij. Po končanem študiju leta 1992 je nadaljeval študij na doktoratu. Med tem študijem je nekaj mesecev preživel na Università della Calabria, Cosenza, Italija, pa tudi na Universitá Degli Studi di Trieste, Italija. Doktoriral je leta 1999. Je avtor več znanstvenih člankov v številnih mednarodnih revijah in je vodil več oddelkov na mednarodnih konferencah. Od leta 2003 je zaposlen na Univerzi v Mariboru kot izredni profesor za gradbeništvo. Od leta 2011 je tudi predstojnik Katedre za gradbeno mehaniko.

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.skrinar@um.si

Naslovnica za Osnove potresnega inženirstva: Učbenik
Izdano
2021-03-22

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-417-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-03-22