Upravljanje vzdrževanja

Avtorji

Igor Drstvenšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-3723-2636
Marjan Leber
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-7936-7993

Ključne besede:

Preventivno vzdrževanje, Skupna učinkovitost opreme, Celostno produktivno vzdrževanje, 5S, SMED, 20 ključev

Kratka vsebina

Učbenik opisuje funkcije vzdrževanja, namenjene ugotavljanju storilnosti in zagotavljanju učinkovitosti proizvodnega procesa. Za razumevanje proizvodne učinkovitosti so najprej pojasnjeni pojmi učinkovitosti, zanesljivosti in vzdrževalnosti proizvodne opreme in njihov vpliv na stroške vzdrževanja. V nadaljevanju sta podrobneje pojasnjeni metodi preventivnega in vzdrževanja na osnovi zanesljivosti. Celostno produktivno vzdrževanje je koncept, ki je uspel združiti vse dobre prakse, ki so se razvile skozi razvoj preventivnega vzdrževanja, vzdrževanja na osnovi zanesljivosti, celostnega upravljanja kakovosti (TQM) in tako imenovanih vitkih načel proizvodnje. Predstavljeni so vidiki uvajanja celostnega produktivnega vzdrževanja, s poudarkom na metodah, ki so se uspešno izkazale v zahodnem svetu. Med njimi je najpomembnejše merjenje skupne učinkovitosti, ki pokaže velikost proizvodnih izgub. Metode 5S, SMED in 20 ključev, opisane v nadaljevanju služijo odpravljanju osnovnih izgub v podjetju in s tem višanju faktorja skupne učinkovitosti opreme.

Biografije avtorja

Igor Drstvenšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Prof. dr. Igor Drstvensek je predavatelj na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, kjer danes predava predmete s področja proizvodnih tehnologij in vzdrževanja. Njegovo raziskovalno delo v zadnjih 15 letih je posvečeno dodajalnim in predvsem uporabi tovrstnih tehnologij v medicini. Leta 2006 je izvedel prvo izdelavo kranialnega vsadka v Evropi, ki je bil uspešno implantiran. V zadnjih letih je vodil 35 projektov izdelave kranialnih in maksilofacialnih vsadkov. Prof. Drstvenšek je avtor 6 nacionalnih patentov in 5 mednarodnih patentnih prijav. Njegovo raziskovalno delo je bilo objavljeno v 50 izvirnih znanstvenih člankih, 24 strokovnih člankih, 154 prispevkih na konferencah in 9 monografijah.

Maribor, Slovenija. E-pošta: igor.drstvensek@um.si

Marjan Leber , Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: marjan.leber@um.si.

Izdano

November 23, 2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-339-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-339-5

COBISS.SI ID (00)

38863363

Date of first publication (11)

2020-11-23

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 1,6cm

Kako citirati