Hrestomatija medicinskega prava

Avtorji

Suzana Kraljić (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-4438-6457
Jozo Čizmić (ur.)
Univerza v Splitu, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-7553-5152

Ključne besede:

pravic in dolžnosti pacienta, bioetika, načelo samoopredelitve, odškodninska in kazenska odgovornost, cepljenje, matične celice, umetna inteligenca

Kratka vsebina

Monografija je posvečena izbranim vprašanjem medicinskega prava, ki se navezujejo z večih vidikov na pacientove pravice, dolžnosti in odgovornosti. Pacient namreč danes ni več pasivni akter, temveč se je spremenil v aktivnega akterja, ko se sprejemajo odločitve glede njegove zdravja in celo življenja. Ker pa sta pravo in medicina zelo dinamični področji, je bilo razumevanje pacientovih pravic v zadnjih letih deležno naglega razvoja in s tem povezanimi spremembami zakonodaje v Sloveniji in na Hrvaškem, kakor tudi na EU in mednarodni ravni. Obogatila se je tudi sodna praksa, ki ima prav tako ključen pomen na področju razvijanja in sodobnega pristopanja k problematika razumevanja pacientovih pravic, Monografija podaja širok pristop k obravnavi sedanjih pravnih vprašanj tega področja (npr. varstvo podatkov, pravica do zasebnosti, kazenska odgovornost, soodgovornost pacienta ....), kakor tudi vprašanj, ki jih medicina, pravo in nenazadnje (bio)etika odpirata glede pacientovih pravic, dolžnosti in odgovornosti na eni strani, kakor tudi glede pristojnosti, kompetenc in odgovornosti zdravstvenih delavcev, zdravstvenih organizacij in zdravstvenih sistemov na drugi strani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Suzana Kraljić (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Suzana Kraljić, izredna profesorica, je predstojnica Centra za medicinsko pravo pri Pravni fakulteti UM. Predava Medicinsko pravo ter Družinsko in dedno pravo. Je tudi Head of Editorial Board revije Medicine, Law & Society. ba urednika sta priznana strokovnjaka na področju medicinskega prava ter avtorja številnih del, ki s svojo vsebino posegajo na to pravno področje. Oba sta bila tudi nosilca bilateralnega projekta "Pravice, dolžnosti in odgovornosti pacientov", katerega rezultat je pričujoča monografija.

Maribor, Slovenija. E-pošta: suzana.kraljic@um.si

Jozo Čizmić (ur.), Univerza v Splitu, Pravna fakulteta

Jozo Čizmič, redni profesor v trajnem imenovanju, je vodja podiplomskega študija "Medicinsko pravo", ki ga izvaja Pravna fakulteta Univerze v Splitu. Oba urednika sta priznana strokovnjaka na področju medicinskega prava ter avtorja številnih del, ki s svojo vsebino posegajo na to pravno področje. Oba sta bila tudi nosilca bilateralnega projekta "Pravice, dolžnosti in odgovornosti pacientov", katerega rezultat je pričujoča monografija.

Split, Hrvaška. E-pošta: jozo.cizmic@pravst.hr

 

Prenosi

Izdano

04.03.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-335-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-335-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

04.03.2020

Kako citirati

Hrestomatija medicinskega prava. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/458