Vila Tomšičeva: Prostorsko-arhitekturne rešitve

Avtorji

Metka Sitar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo)
Nataša Šprah (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo)

Kratka vsebina

Opuščena vila na Tomšičevi ulici 13 s svojo pojavnostjo v prostoru degradira enega najlepših mestnih predelov individualnih, pretežno stanovanjskih stavb z značilno urbanistično zazidavo, ki poteka vzporedno s spomeniško zaščitenim kostanjevim drevoredom. Problematika rekonstrukcije obstoječe stavbe in prevera možnosti novogradnje na pripadajočem zemljišču je bila na pobudo lastnika nepremičnine - podjetja Invenio, d. o. o., Maribor -, obravnavana v sklopu razvojnega študentskega projekta na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. V uvodnem besedilu je predstavljena zgodovina stavbe in njene okolice, ki je pogojevala raznolike pristope k funkcionalni in arhitekturno-oblikovni rekonstrukciji vile, kakor tudi k urbanistično-arhitekturni umestitvi novih objektov s komplementarnimi vsebinami na prostih površinah zemljišča. Sledita opis postopka študentskega dela in predstavitev devetih variantnih študentskih rešitev, ki so bile usklajene tudi v sodelovanju s predstavniki lastnika. Rezultati študentskega dela so strnjeni v opisu in predstavitvah različnih idejnih zasnov, ki obravnavajo prenovo vile, kakor tudi vključitev dodanih objektov na zemljišču te atraktivne lokacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Metka Sitar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo)

Maribor, Slovenija. E-pošta: metka.sitar@um.si

Nataša Šprah (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo)

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.sprah@um.si

Naslovnica za Vila Tomšičeva: Prostorsko-arhitekturne rešitve
Izdano
2019-11-26

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-313-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-11-26