60 let študija ekonomskih in poslovnih ved

Avtorji

Lidija Hauptman (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Žan Jan Oplotnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2030-2703

Ključne besede:

visoko šolstvo, študij, ekonomija, poslovanje, ekonomske fakultete, študijski programi, predstava, Slovenija, strokovnjaki, raziskovalna dejavnost, strokovne službe, podiplomski študij, študenti, profesorji, zgodovinski pregledi, zborniki

Kratka vsebina

Predloženo delo predstavlja celovit pogled na mejnike in vizijo razvoja ter delovanja Ekonomskoposlovne fakultete. V monografiji so predstavljena posamezna področja dela na EPF in sicer kratka predstavitev fakultete in posameznih študijskih programov danes. Predstavljene so katedre in področje dela strokovnih služb. EPF je v zadnjem času napredovala tudi v mednarodnem merilu, kar dokazujemo z akreditacijami in izmenjavami študentov ter zaposlenih. Raziskovalna dejavnost je predstavljena z nekaj dosežki. Vse bolj se vključujejo tudi študenti na vseh ravneh študija. Izdajamo tudi znanstveno revijo Naše gospodarstvo. Sodelavci v knjižnici so-omogočajo študijski in raziskovalni proces. Pri razvoju našega pedagoškega dela in kompetenc študentov sta vplivna karierni center in strateški svet.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Lidija Hauptman (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija, e-pošta: lidija.hauptman@um.si

Žan Jan Oplotnik (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija, e-pošta: zan.opolotnik@um.si

Izdano

22.10.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-312-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-311-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

22.10.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (11,40 €)

Mehka vezava (11,40 €)

ISBN-13 (15)

978-961-286-311-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-311-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

22.10.2019

Dimenzije

23cm x 22cm x 1cm

Kako citirati

60 let študija ekonomskih in poslovnih ved. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/441