Varstvo osebnih podatkov v podjetju: priročnik za mala in srednja podjetja

Avtorji

Andreja Primec (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5615-7299

Ključne besede:

politika zasebnosti, GDPR, osebni podatek, varstvo osebnih podatkov, podjetje

Kratka vsebina

Človekova zasebnost je nedotakljiva (35. člen Ustave RS). Osebni podatki so del zasebnosti posameznika, zato je tudi njim zagotovljeno najvišje pravno varstvo. Razvoj sodobnih tehnologij in nenehno kopičenje podatkov pomeni resno grožnjo varstvu osebnih podatkov, saj se da do njih relativno enostavno dostopati in jih uporabljati za različne, velikokrat škodljive namene. Zakonodajalec Evropske unije je zato sprejel novo uredbo na področju varstva osebnih podatkov, ki je v veljavi od 28. 5. 2018. Njen namen je povečati varstvo osebnih podatkov v digitalni družbi. Določbe uredbe zavezujejo tudi slovenske gospodarske družbe in podjetnike, ki morajo izvajati politiko zasebnosti, usklajeno z novimi pravili.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andreja Primec (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: andreja.primec@um.si.

Prenosi

Izdano

21.08.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-293-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-293-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.08.2019

Kako citirati

Varstvo osebnih podatkov v podjetju: priročnik za mala in srednja podjetja. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/428