Hereditarnia 2019: Book of Abstracts, Maribor, 21st & 22nd June, 2019

Avtorji

Dragana Božović (ed.)
University of Maribor, Faculty of Elec-trical Engineering and Computer Science
Aleksander Kelenc (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Iztok Peterin (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-1990-6967
Aleksandra Tepeh (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-2321-6766

Ključne besede:

Maribor, Slovenija, Hereditarnia, teorija grafov, matematika

Kratka vsebina

Hereditarnia 2019: zbornik povzetkov, Maribor, 21. in 22. junij 2019. Knjižica vsebuje povzetke predavanj, ki so bili predstavljeni na 22. delavnici Hereditarnia s področja teorije grafov in še posebej (dednih) lastnosti na grafih. Delavnica je potekala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru 21. in 22. junija 2019. Delavnice se je udeležilo 22 udeležencev iz osmih držav. Udeleženci so raziskovalci, ki pokrivajo različna področja teorije grafov, vendar so na tej delavnici predstavili vsebine, ki so povezane z (dednimi) lastnostmi na grafih. Teme predavanj obsegajo veliko področij sodobne teorije grafov, predvsem različne tipe barvanj grafov, dominacije na gra_h, nekatere dimenzije na grafih, prirejanja in grafovske produkte. Knjižica poleg povzetka plenarnega govornika (Roman Sotak) in treh vabljenih predavateljev (Tanja Gologranc, Michael A. Henning in Ismael G. Yero), vsebuje tudi 7 drugih povzetkov, ki so bili predstavljeni na delavnici.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Dragana Božović (ed.), University of Maribor, Faculty of Elec-trical Engineering and Computer Science

Maribor, Slovenia. E-mail: dragana.bozovic@um.si.

Aleksander Kelenc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: aleksander.kelenc@um.si.

Iztok Peterin (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: iztok.peterin@um.si.

Aleksandra Tepeh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: aleksandra.tepeh@um.si.

Prenosi

Izdano

21.06.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-286-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-286-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.06.2019

Kako citirati

Hereditarnia 2019: Book of Abstracts, Maribor, 21st & 22nd June, 2019. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/423