»Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«: zbornik predavanj: 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo, Maribor, 24. 5. 2019

Avtorji

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Ines Mlakar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Kratka vsebina

Študenti prispevajo k medsebojnemu sodelovanju ter utrjevanju profesionalne identitete za danes in za prihodnost. Z vključevanjem v raziskovanje pripomorejo k razvoju znanja za zdravje posameznikov, družine in družbe. Usposobljenost študenta za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih problemov na dokazih utemeljeni zdravstveni negi in k človeku usmerjeno obravnavo, so temelji za samostojno opravljanje poklicev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. Študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Na 11. Študentski konferenci z naslovom »Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«, v organizaciji Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, bodo študenti zdravstvenih ved iz Slovenije in tujine, predstavili dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom in somentorstvom visokošolskih učiteljev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si.

Ines Mlakar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: ines.mlakar@um.si.

Naslovnica za »Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«: zbornik predavanj: 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo, Maribor, 24. 5. 2019
Izdano
2019-05-21

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-271-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-05-21