Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije: konferenčni zbornik

Avtorji

Polona Šprajc (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0003-1356-3438
Iztok Podbregar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Damjan Maletič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Mirjana Radovanović (ur.)
Univerza Educons, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-5846-046X

Ključne besede:

ekosistem, organizacijske vede, digitalizacija, trajnost, mednarodna konferenca

Kratka vsebina

Tehnologija razvija in spodbuja različna področja delovanja organizacij ter spreminja ustaljene okvire poslovnega sveta v smislu digitalnega. Ekosistem organizacij se skozi različne plasti delovanja posameznika, družbe, nacionalnih in globalnih okvirov prepleta z osnovno celico družbe. Zagotavlja osnovo za preživetje in trajnost. Zaradi kulturnih, družbenih in ekonomskih sprememb, ki so med drugim tudi pod vplivom digitalnih tehnologij, je svet prešel v pozitivne spremembe življenja zaposlenih, organizacij in družbe nasploh.  Povezovanje organizacij v ekosisteme pomeni pot do kompleksnih in neizogibnih povezav, ki ustvarjajo možnosti za dolgoročno povezovanje in moč organizacij. Z usmerjenostjo v inoviranje delovanja s podporo različnih organizacij in ustvarjanjem ekosistemov kot poslovnih modelov, organizacijske vede vnašajo nove principe delovanja v smeri trajnostnega razvoja in neposredne povezljivosti tehnologije s človekom. 38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti v letu 2019 prinaša nov zagon na področju tako dojemanja posameznika kot bistvenega člena organizacij kot tehnologije, ki spodbuja razvoj različnih vidikov povezanih z digitalnimi spremembami. Digitalno podprti zaposleni, digitalno podprto delo in digitalna podpora tehnologije ustvarja nove trende organizacij, ki pa se vedno znova vračajo v bit svojega delovanja – ekosistem kot paradigmo mreženja in povezovanja posameznikov in organizacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: polona.sprajc@fov.uni-mb.si.

Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: iztok.podbregar@fov.uni-mb.si.

Damjan Maletič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: damjan.maletic@fov.uni-mb.si.

Mirjana Radovanović (ur.), Univerza Educons, Fakulteta za varnostne vede

E-pošta: mirjana4444@gmail.com.

Prenosi

Izdano

18.03.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-250-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-250-3

COBISS.SI ID (00)

96328449

Date of first publication (11)

18.03.2019

Kako citirati

(Ed.). (2019). Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije: konferenčni zbornik: Vol. ROZ 38. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/397