Stoleten strukturni razvoj definicij kemijskih terminov, zajetih v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih

Avtorji

Darinka Sikošek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Kratka vsebina

Monografija predstavlja pregled razvojnih sprememb kemijske terminologijena področju slovenskega OŠ in SŠ kemijskega izobraževanja tekom stoletnega časovnega obdobja (1910 - 2010) s posebnim poudarkom na analizi učbeniških definicij osnovnih kemijskih terminov, izbranih (šestnajst) po avtorjevem naboru. V interpretacijo analiznih izsledkov, ki se nanašajo na analizo definicij teh terminov z vidikov njihove vrste in strukture, je zajetih naslednjih pet terminov: Molekula, kemijska Reakcija, Spojina, Snov in Zakon o ohranitvi mase z oznako MRSpSnZom. Glede vrstekot klasifikacijskega kriterija je prevladujoč realni (sledita mu deskriptivni in genetski) tip učbeniških definicij teh terminov. Ugotovljena je kompleksnost strukture definicij (zlasti nekaterih), zato je pri le-teh opredeljenih več sinonimov za isti strukturni element npr. najbližjega rodu (genus proximum, g. p.) in posledično tudi več izrazov vrstne razlike (differentia specifica, d.s.). Tako kronološka strukturna analiza definicij terminov razlagalne (interpretacijske) peterke MRSpSnZomkaže  na spremenljivo opredelitev strukturnih elementov njihovih učbeniških.definicij. Iz opravljene evalvacije učbeniško - leksikalne skladnosti strukturnih elementov definicij terminov te peterke, ugotavljamo njihovo popolno (zgolj delno) skladnost (tudi neskladnost pri nekaterih), opredeljenih v definicijah starejših učbenikov glede na sodobne leksikalne definicije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Darinka Sikošek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: darinka.sikosek@guest.um.si.

Naslovnica za Stoleten strukturni razvoj definicij kemijskih terminov, zajetih v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih
Izdano
2019-02-28

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-227-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-02-28

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)
ISBN-13
978-961-286-228-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2019-02-28
Dimenzije
16,5cm x 23,5cm x 0,8cm