Matematika v predšolskem obdobju

Avtorji

Alenka Lipovec
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-3667-5435
Darja Antolin Drešar
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-6418-932X

Ključne besede:

matematika, predšolsko obdobje, učenje, vaje, igre

Kratka vsebina

Zgodnja pozornost pomembnim veščinam 21.stoletja je zaveza vsake sodobne družbe. Matematična kompetenca je ena izmed ključnih kompetenc, katere nivo doseganja je tesno povezan z razvojem družbe, zato je potrebno ustvariti pogoje za razvoj matematičnega mišljenja že zelo zgodaj. Učbenik Matematika v predšolskem obdobju je namenjen bodočim vzgojiteljicam in vzgojiteljem. Upava, da jim bo pomagal pri strukturiranju in poglabljanju znanja, ki ga razvijamo pri matematičnih predmetih na programu Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Določeni deli besedila, posebej aktivnosti, bodo v pomoč tudi staršem, ki želijo z otroki početi matematično osmišljene, a kljub temu zabavne reči. Seveda branje toplo priporočava tudi vsem, ki jih zanima poučevanje zgodnje matematike.Učbenik je razdeljen na poglavja in podpoglavja. Vsak vsebinski sklop se prične s teoretično obarvanim delom, v katerem se seznanimo tudi z nekaterimi novimi pojmi.  Sledijo predlogi za različne metodične poti pri razvijanju matematičnega znanja predšolskega otroka. Aktivnosti so označene na poseben način, ki nam omogoča, da jih poiščemo v kazalu aktivnosti. Ob koncu poglavij najdemo ključne besede. Njihova opredelitev je podana pred seznamom literature v podpoglavju Slovarček. Sledijo vprašanja, ki bralcu služijo v pomoč pri strukturiranju znanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Alenka Lipovec, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.lipovec@um.si.

Darja Antolin Drešar, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: darja.antolin@um.si.

Izdano

11.02.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-235-0

DOI (06)

978-961-286-235-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

11.02.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 10,00 €

Mehka vezava 10,00 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-236-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-235-0

COBISS.SI ID (00)

Dimenzije

23,5cm x 16,5cm x 1cm

Kako citirati

Matematika v predšolskem obdobju. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/379