Zbirka vaj za predmet Metode raziskovanja

Avtorji

Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Vesna Čančer
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-1637-208X
Maja Rožman
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-8546-4351

Kratka vsebina

Zbirka vaj je namenjena predvsem uporabi statističnega programskega paketa SPSS za izbrane vsebinske sklope, ki sodijo v okvir kvantitativnega dela predmeta Metode raziskovanja, na magistrskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede, na UM EPF. Gradivo je dopolnitev k osnovni študijski literaturi pri kvantitativnem delu predmetu in k sklopom, obravnavanim v okviru predavanj. Gradivo je namenjeno študentom pri študiju in razumevanju klasifikacije kvantitativnih metod, glede na značilnosti zbranih podatkov in glede na postavljene raziskovalne domneve. Vsebinska analiza je prikazana z namenom pravilne razlage dobljenih rezultatov, pridobljenih s programom SPSS. Sestavni del aktivnega dela študentov na vajah pa je interpretacija dobljenih rezultatov za podporo poslovnemu odločanju.

Študentom želimo uspešno uporabo obravnavanih metod.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: Polona Tominc.

Vesna Čančer, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.cancer@um.si.

Maja Rožman, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: maja.rozman1@um.si.

Naslovnica za Zbirka vaj za predmet Metode raziskovanja

Izdano
2018-12-21

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-223-7
Date of first publication
2018-12-21