Digitalno oblikovanje in tisk

Avtorji

Sonja Šterman
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Branko Neral
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Kratka vsebina

Učbenika podaja osnovna znanja o tehnikah digitalnega oblikovanja, tiskanja tekstilij, ter vrednotenja kakovost odtisa. Prvo poglavje zajema področje oblikovanja in digitalnega oblikovanja vzorcev z uporabo različnih programskih orodij in medijev. Računalniški pristop k oblikovanju je predstavljen v drugem poglavju z enotami grafičnega sistema kot so skener, digitalni fotoaparat, prikazovalnik, risalnik, rezalnik in tiskalnik. Tretje poglavje poda osnove računalniške grafike in njene uporabe, ter razlike med vektorskim in bitnim principom. V četrtem delu so predstavljeni barvni modeli in barvni prostori ter njihove osnovne značilnosti. Peto poglavje zajema barvno upravljanje, ki združuje programsko in merilno opremo ter postopke, ki zagotavljajo prenosljivost in ponovljivost barve med različnimi vhodno-izhodnimi enotami ter med programskimi orodji računalniškega grafičnega sistema. Šesto poglavje predstavi osnovne gradnike tiskanja: raportiranje vzorca, priprava tekstilij, lastnosti gostil, barvil in tiskarskih pomožnih sredstev. Prav tako so podani osnovni načini in tehnike ter postopki tiskanja tekstilij v odvisnosti o surovinske sestave tekstilnega materiala. Sedmo poglavje seznani s fazami in namenom obdelave tekstilij po tisku: od sušenja in utrjevanja, do pranja odtisov. Osnovni parametri za oceno kakovosti tiskanih tekstilij so opisani v osmem poglavju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Sonja Šterman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

sonja.sterman@um.si

Branko Neral, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor. Slovenija. E-pošta: branko.neral@um.si.

Naslovnica za Digitalno oblikovanje in tisk
Izdano
2018-11-16

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-212-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-11-16
Dimenzije
23,5cm x 16,5cm x 1,6cm