Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules: National Report: The Sweden

Avtorji

Marie Linton
Univerza Uppsala, Pravna fakulteta

Kratka vsebina

Čezmejna izvršba denarnih terjatev – preplet Bruseljske uredbe IA in nacionalnih pravil : nacionalno poročilo: Švedska. Nacionalno poročilo: Švedska” sistematično in celovito obravnava glavne značilnosti postopka izvršbe denarnih terjatev v nemški pravni ureditvi, pri čemer se še posebej osredotoča na analizo pravnih sredstev v izvršilnem postopku, h kateri pristopa tako iz nacionalne kot tudi čezmejne perspektive. Obravnavana problematika je izjemno aktualna v luči nedavne uveljavitve Bruseljske uredbe IA (prenovitev) in njene bolj ali manj uspešne implementacije v nacionalne sisteme držav članic, ki je odprla nemalo vprašanj. Poročilo se kritično opredeljuje do nekaterih spornih rešitev, zajetih s prenovljeno uredbo, do učinkovitosti in ustreznosti uporabe uredbe v obravnavanem pravnem sistemu ter s tem povezanih težav, pa tudi do nacionalnih posebnosti v izvršilnem postopku, ki še zmeraj predstavljajo oviro v čezmejnih postopkih. Poročilo je nastalo kot del študije, izpeljane pod okriljem EU projekta BIARE (»Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast«) pod koordinatorstvom Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Marie Linton, Univerza Uppsala, Pravna fakulteta

Uppsala, Švedska. E-pošta: marie.linton@jur.uu.se.

Naslovnica za Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules: National Report: The Sweden
Izdano
2018-08-31

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-190-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-08-31