Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules: National Report: Germany

Avtorji

Christian Wolf
Univerza Leibniz v Hannovru, Pravna fakulteta
Luisa Volkhausen
Univerza Leibniz v Hannovru
Nicola Zeibig
Univerza Leibniz v Hannovru

Kratka vsebina

Čezmejna izvršba denarnih terjatev – preplet Bruseljske uredbe IA in nacionalnih pravil : nacionalno poročilo: Nemčija. “Nacionalno poročilo: Nemčija” sistematično in celovito obravnava glavne značilnosti postopka izvršbe denarnih terjatev v nemški pravni ureditvi, pri čemer se še posebej osredotoča na analizo pravnih sredstev v izvršilnem postopku, h kateri pristopa tako iz nacionalne kot tudi čezmejne perspektive. Obravnavana problematika je izjemno aktualna v luči nedavne uveljavitve Bruseljske uredbe IA (prenovitev) in njene bolj ali manj uspešne implementacije v nacionalne sisteme držav članic, ki je odprla nemalo vprašanj. Poročilo se kritično opredeljuje do nekaterih spornih rešitev, zajetih s prenovljeno uredbo, do učinkovitosti in ustreznosti uporabe uredbe v obravnavanem pravnem sistemu ter s tem povezanih težav, pa tudi do nacionalnih posebnosti v izvršilnem postopku, ki še zmeraj predstavljajo oviro v čezmejnih postopkih. Poročilo je nastalo kot del študije, izpeljane pod okriljem EU projekta BIARE (»Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast«) pod koordinatorstvom Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Christian Wolf, Univerza Leibniz v Hannovru, Pravna fakulteta

Hannover, Nemčija. E-mail: wolf@jura.uni-hannover.de.

Luisa Volkhausen, Univerza Leibniz v Hannovru

Hannover, Nemčija. E-pošta: luisa.volkhausen@jura.uni-hannover.de.

Nicola Zeibig, Univerza Leibniz v Hannovru

Hannover, Nemčija. E-pošta: nicola.zeibig@jura.uni-hannover.de.

Naslovnica za Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules: National Report: Germany
Izdano
2018-08-31

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-187-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-08-31